banner285
Av. Abdurrahman Bayramoğlu
Av. Abdurrahman Bayramoğlu
Yazarın Makaleleri
KİRA DAVALARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ
Av. Arb. Abdurrahman Bayramoğlu Yarın (1 Eylül 2023) başlayacak yeni adli yıl, hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin yargılamalar bakımından da yeni bir döneme başlangıç olacak. Bilindiği gibi, 5 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7445...
Nöbet Değişimi Değil Anlayış Değişimi Gerek
Ekim, avukatlığın meslek örgütü olan Barolar için seçim mevsimidir. Tüm Türkiye'de Baro seçimleri sürmekte, kimi Barolar yeni yönetimlerini seçti, İstanbul Barosu ve başka bazı barolar ise bu hafta sonu seçimlerini yapacak. İstanbul...
KÜÇÜK BURJUVAZİ ÇIKMAZI
Av. Abdurrahman Bayramoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın Yargıtay'ca onanmasının ardından gelişen olaylar ve başta CHP olmak üzere, ‘ortanın solunda' olduğu düşünülen ve kendilerini ‘muhalif...
BİRAZ İNSAN…
Av. Abdurrahman Bayramoğlu - İstanbul 8 Kasım 2021 Nazım hüzünlü bir tınıyla, 'en fazla bir yıl sürer / yirminci asırlarda / ölüm acısı” der bir şiirinde, zamanın insan duygularını körelten etkisine dikkat çekerek. İçinde bulunduğu...
BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLARIN BİRLİĞİDİR
Majestelerinin başkanı, Avukatlık Yasasında yapılan değişiklikleri, özellikle de seçim sisteminde yapılan devrimi savunmak üzere bir süredir kendince çok önemli bir argüman ileri sürüyor. 'Barolar Birliği, Baroların birliğidir, avukatların...
BEN TANRIYIM!
 Hallac-ı Mansur'un canı pahasına savunduğu tekçilik (En-el Hak), eşitlikçi bir yaklaşımla; herkesin ve her şeyin birliğine inanıştır. Kimse kimseden üstün, hiçbir şey hiçbir şeyden değerli değildir. Çünkü tümü tek varlıktan...
AY SOKAĞINDAN KORONA GÜNLÜKLERİ-6
Bilgisayar yazılım dilinin basit bir anlatımla, 1 ve 0 birleşimlerinden (kombinasyon) ibaret olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım.  Bütün sistem basit bir matematik hesabı… Her bir dizilim başka bir şeyi tanımlıyor. Varlık ve...
AY SOKAĞINDAN KORONA GÜNLÜKLERİ-5
21. Yüzyılda gündemi izlemek bile çok zorken ona dair bir şeyler yazmak daha da zor. O yüzdendir ki bu hızlı değişime uygun olarak daha kısa ve anlık tepkiler verilebilen sosyal medya, günümüzün en gözde iletişim aracıdır. O da okyanusa...
AY SOKAĞINDAN KORONA GÜNLÜKLERİ-4
Cezaevlerinin koşullarıyla elbette karşılaştırılamaz. Ama Covid-19 bizi evlere tıkayarak, özgürlüğünden yoksun bırakılanları biraz olsun anlama şansı sundu. Moda deyimle empati yapmamıza neden olabilir belki içinden geçmekte olduğumuz...
AY SOKAĞINDAN KORONA GÜNLÜKLERİ-2
İlk günlükte Covid-19'a, 'Öbür Dünya tüccarlarının yalanlarına kendilerinin bile inanmadığını apaçık ortaya koyduğun için” teşekkür etmiştim. Bu sektörün temsilcilerinden bazıları bu süreçte arzı endam etti. Ya da ben...
AY SOKAĞINDAN KORONA GÜNLÜKLERİ-1 / Av. Abdurrahman Bayramoğlu
Son resmi açıklamalara göre, 2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan Covid-19, 3 aylık sürede tüm Dünyada 20 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. Bu süre içerisinde dünyada kategorik olarak başka tür ölümlerin bundan daha fazla...
ANAYASA MAHKEMESİ KAFA KARIŞTIRIYOR
Av. Abdurrahman Bayramoğlu 04.03.2020 Bugün (04.03.2020) Resmi Gazetede yayımlanan elektronik tebligata ilişkin bir AYM (Anayasa Mahkemesi) kararı, (Mehmet Özcan B. No: 2016/73086, 25.09.2019) bir süre önce Yargıtay tarafından verilen ve sonra düzeltilen...
KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİT MİDİR!
KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİT MİDİR! Halen yürürlükte olan TC Anayasasının 10. Maddesi şu şekildedir: 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde...
OHAL KOMİSYONU BAŞKANI HANGİ HUKUKA GÖRE KONUŞUYOR
Bir gazeteye verdiği röportajda, komisyona 126 bin başvuru yapıldığını, görev yaptıkları 22 aylık süreçte başvuruların %73'ünü sonuçlandırdıklarını ve 8 bini aşkın göreve iade kararı aldıklarını belirten OHAL İşlemleri...
BEKLETİCİ MESELE
Av. Abdurrahman Bayramoğlu 15 Temmuz 2016 sonrası süreçte binlerce kamu görevlisi, yayımlanan muhtelif KHK'ların ekinde yer alan listede adları yer almakla, 'başkaca bir işleme gerek kalmaksızın” kamu görevinden ihraç edildi. Başlangıçta,...
HABEAS CORPUS: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ
Av. Abdurrahman Bayramoğlu Kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının hukuki nitelemesinin yargıç tarafından yapılması diye tanımlayabileceğimiz Habeas Corpus kuralı, modern toplumun olmazsa olmazlarının başında gelir. 1679 yılında...
AVUKATSIZ BAROLARDAN BAROSUZ AVUKATLARA
Tek başına milleti temsil ettiği için, tek başına her şeyi yapma kudret ve yetisine sahip olan zatı şahaneleri, göklerden gelen bir kararla, 'Ey TBB ve TTB… Sizler Türk adını taşımaya layık değilsiniz. Bakanlar Kurulu kararıyla behemehal...
KOCA KOCA LAFLAR ETMEDEN ÖNCE…
KOCA KOCA LAFLAR ETMEDEN ÖNCE…   Bir aya yakın bir süredir Türkiye'nin en önemli gündem konusu olan Adalet Yürüyüşü, özellikle avukat cenahında bazı balonların sönmesine neden oldu. Zamanın ruhuyla şişen bazı balonlar, rüzgarın...
SON KALENİN SEVİMLİ DİKTATÖRÜ
Av. Abdurrahman Bayramoğlu Cumhuriyetin kadim düzeninin son dönemlerde uğradığı gerici saldırılar karşısında, çoğunlukla ulusalcıların kullandığı 'son kale” tabiri; görece bu saldırılara karşı direnerek statükosunu koruyabilen...
SUÇA ORTAK OLUYORUM
Av. Abdurrahman Bayramoğlu 'Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.” Diderot Kabul edelim ki AKP iktidarının en başarılı olduğu alan propagandadır. Gerçekleri çarpıtarak topluma farklı algılatmak, suçu başkasının üzerine...