banner285
Av. İ. Güneş GÜRSELER
Av. İ. Güneş GÜRSELER
Yazarın Makaleleri
2023 YILI 5 NİSAN’DA BİRAZ ÖZELEŞTİRİ YA DA BİLANÇO…
2023  YILI 5 NİSAN'DA BİRAZ ÖZELEŞTİRİ YA DA BİLANÇO…   Av. Güneş Gürseler Geçen bir yılda: Baro örgütlenme modelinin yönetemez hale geldiğini  göz ardı etmeyi ısrarla sürdürdük  ve dayatılan modelin  yürürlüğe...
Müjde, Avukatlık Yasası'nın Üç Maddesi Daha Değişiyor!!!
Müjde, Avukatlık Yasası'nın Üç Maddesi Daha Değişiyor!!! Av. Güneş Gürseler Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız   kendi hazırladıkları ya da hazırlanmasına katkıda bulundukları yasa taslakları ellerinde hazır olduğu...
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ YAKLAŞIRKEN AVUKATLIKTA MESLEK ETİĞİ
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ YAKLAŞIRKEN AVUKATLIKTA MESLEK ETİĞİ Av. Güneş Gürseler Yargısal etik standartları hukukun üstünlüğüne  saygı duyan ülkelerde geçerli olur. Avukatlıkta meslek etiğini yani avukatların mesleklerini icra ederken...
TARİH HÜKMÜNÜ VERİR…
Güneş Gürseler Sonu belli yanlışlıklarla batağa çevrilen Suriye'de şehit olan gençlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Yanlış  iş doğru gitmiyor. Bütün bu yanlışlıkları yapanlar hakkında en doğru hükmü tarih...
AVUKAT İLE MÜVEKKİLİ
AVUKAT İLE MÜVEKKİLİ Güneş Gürseler Avukat öncelikle kendine karşı sorumludur, bu sorumluluğun temel dayanakları aldığı hukuk eğitimi sonunda edindiği vicdani değerler ve de mesleğe başlarken ettiği yemin, içtiği andıdır. Avukatlık...
MÜLKİYET HAKKIMIZ GÜVENDE Mİ?
Güneş Gürseler Mülkiyet hakkı ve miras hakkı temel insan haklarındandır. Bu nedenle  Anayasa'nın  temel insan hakları bölümünde, birbirine yakın ve ilgili oldukları için de aynı maddede  art arda düzenlenerek anayasal...
“SAVUNMA”YI “YARGI” İÇİNDE SAYMAMA ANLAYIŞI SÜRÜYOR.
Av. Güneş Gürseler   'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemeğe TBMM...
HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI ÖTELENDİ…
HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI ÖTELENDİ… Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan AVUKATLIK BÜROSU Reform mu 'idare-i maslahat” mı? 'İdare-i maslahatçılar esaslı inkılâp yapamaz.”                            ...
AVUKAT İNTİHARLARI II.
Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan AVUKATLIK BÜROSU          Yaklaşık yedi yıl önce 16.12.2012 tarihinde yazdığım ve internet ortamında yayımlanan 'AVUKAT İNTİHARLARI”(*) başlıklı yazımı şöyle...
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ BİR İCAT “TORBA YASA TASARISI TEKLİFİ”
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ BİR İCAT 'TORBA YASA TASARISI TEKLİFİ” Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan AVUKATLIK BÜROSU             Yaklaşık yirmi yıl önce yasama ...
BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN?
BAZI BAROLARIMIZIN 'GENÇ OFİS”UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan Avukatlık Bürosu Avukat sayımız 110.000'e doğru günde ortalama 60 yeni kayıt ile hızla ilerliyor. Bu niceliksel bozulmadan...
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ – AVUKATLIK ÜCRETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 'AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ” üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi açıklamayı sürdürüyorum.Budördüncü...
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III
MESLEĞE GİRİŞ, SINAV, STAJ, STAJYER BURSU, STAJYERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ Türkiye Barolar Birliği'nin 'AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ” üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi...
Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken...
'Güle guş ettiremez boş yere bülbül inler Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur kim dinler” Mesleğimizin yaşadığı saygınlık kaybını, sayıları ile birlikte sorunları da artan meslektaşlarımızın sıkıntılarını sessizce izlemeyi içime...
AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
'Avukatlar, proleterleşen yeni orta sınıfın içerisinde midirler? Artık mesele, avukatlık emek gücü piyasasında ve emek süreçlerinde benzeri bir değişimin yaşanıp yaşanmadığının saptanmasıdır. Bu alanda emek gücü arzının, yani...
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30.6.2011 tarih 2011/321YD İtiraz numaralı kararı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12 nci maddesinin 'BELİRLENEN BU ÜCRET TARİFENİN İKİNCİ KISMININ İKİNCİ BÖLÜMÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN...
Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla?
Mesleğimizi kurumlaştıramadığımıziçin bırakın gelişen ve değişen koşullara mesleğimizi uydurmayı, yürürlükte olan kurallarımızı bile uygulamıyoruz. Yaşadığımız niceliksel baskı sonunda yönetim organlarımız daneredeyse işlevsiz...
Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek
Bahçeşehir Üniversitesi 'nin gazetelerde yayımladığı reklam metnini okuyunca sadece bu metinde belirtildiği kadarı ile New York'da baroya nasıl kayıt olunabildiğine yani avukatlığa başlayabilmenin koşullarına dikkat çekip, bütün...
Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da
Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da "Modernize Edilmiş Avukat Kimlik Kartı" Türkiye Barolar Birliği yönetimi son bir yıllık dönemde teknolojik gelişmelerdenyararlanma, barolara maddi kaynak aktarma vegelir...
Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır
ADALET BAKANLIĞI'NA AVUKATBAKAN YARDIMCISI ATANMASI SAVUNMANINVE YARGININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ETKİN OLABİLİR. 8.6.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 643 sayılı'3046 Sayılı Kanun İle Bazı Kanun Ve...