Av. İ. Güneş GÜRSELER
Av. İ. Güneş GÜRSELER
Yazarın Makaleleri
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ BİR İCAT “TORBA YASA TASARISI TEKLİFİ”
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ BİR İCAT 'TORBA YASA TASARISI TEKLİFİ” Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan AVUKATLIK BÜROSU             Yaklaşık yirmi yıl önce yasama ...
BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN?
BAZI BAROLARIMIZIN 'GENÇ OFİS”UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? Av. Güneş Gürseler Gürseler;Tufan Avukatlık Bürosu Avukat sayımız 110.000'e doğru günde ortalama 60 yeni kayıt ile hızla ilerliyor. Bu niceliksel bozulmadan...
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ – AVUKATLIK ÜCRETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 'AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ” üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi açıklamayı sürdürüyorum.Budördüncü...
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III
MESLEĞE GİRİŞ, SINAV, STAJ, STAJYER BURSU, STAJYERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ Türkiye Barolar Birliği'nin 'AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ” üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi...
Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken...
'Güle guş ettiremez boş yere bülbül inler Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur kim dinler” Mesleğimizin yaşadığı saygınlık kaybını, sayıları ile birlikte sorunları da artan meslektaşlarımızın sıkıntılarını sessizce izlemeyi içime...
AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
'Avukatlar, proleterleşen yeni orta sınıfın içerisinde midirler? Artık mesele, avukatlık emek gücü piyasasında ve emek süreçlerinde benzeri bir değişimin yaşanıp yaşanmadığının saptanmasıdır. Bu alanda emek gücü arzının, yani...
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30.6.2011 tarih 2011/321YD İtiraz numaralı kararı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12 nci maddesinin 'BELİRLENEN BU ÜCRET TARİFENİN İKİNCİ KISMININ İKİNCİ BÖLÜMÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN...
Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla?
Mesleğimizi kurumlaştıramadığımıziçin bırakın gelişen ve değişen koşullara mesleğimizi uydurmayı, yürürlükte olan kurallarımızı bile uygulamıyoruz. Yaşadığımız niceliksel baskı sonunda yönetim organlarımız daneredeyse işlevsiz...
Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek
Bahçeşehir Üniversitesi 'nin gazetelerde yayımladığı reklam metnini okuyunca sadece bu metinde belirtildiği kadarı ile New York'da baroya nasıl kayıt olunabildiğine yani avukatlığa başlayabilmenin koşullarına dikkat çekip, bütün...
Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da
Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da "Modernize Edilmiş Avukat Kimlik Kartı" Türkiye Barolar Birliği yönetimi son bir yıllık dönemde teknolojik gelişmelerdenyararlanma, barolara maddi kaynak aktarma vegelir...
Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır
ADALET BAKANLIĞI'NA AVUKATBAKAN YARDIMCISI ATANMASI SAVUNMANINVE YARGININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ETKİN OLABİLİR. 8.6.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 643 sayılı'3046 Sayılı Kanun İle Bazı Kanun Ve...
İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup
Sayın Başkanlarım, Sizler, ülkemizdeki avukatların yarısından fazlasının üye olduğu barolarımızın başkanlarısınız,üye sayınız her yıl yaklaşık ikibinbeşyüz artıyor. İstanbul Barosu, dünyanın en fazla üyeye sahip barosu. Bu konumunuzla...
TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha!
7 – 8 Mayıs'da Adana'da toplanan maligenel kurulumuz,meslek sorunlarına çözüm konusunda yönlendirici kararların alınacağı beklentisini karşılayamadı. Oysa, Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluşundan bu yana olağan ve olağanüstü...
MEVZUATA UYGUN AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNDEN “HASSASİYET” BEKLEMEK
Türkiye Barolar Birliği internet sayfasında Türkiye Bankalar Birliğinden '…bankaların meslektaşlarımızla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine uygun sözleşme yapmaları, buna aykırı biçimde yapılmış olan sözleşmeleri tarife...
TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU
Avukatlık Yasamızın günümüz koşullarındakiyetersizliklerini, boşluklarını, uygulamada neden olduğu çelişkileri yıllardır yazdık, tartıştık, çeşitliöneri taslakları hazırladık ancak istenilen düzeyde yeni bir yasa hazırlanamadı....
YENİDEN BAŞLAYAN “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” TARTIŞMALARINA KATKI
Yaklaşık dört yıl Adalet Bakanlığı'nın gündeminde kalan 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” çeşitli eleştirilere, özellikle avukatlık mesleği açısından yaratacağı sakıncalara karşın 3.6.2008 tarihinde...
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ!
Türkiye Barolar Birliği web sayfasından (http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5971;Tip=Haber) ve basında çıkan haberlerden, AKP Sinop Milletvekili Kadir Tıngıroğlu tarafından hazırlanan avukat stajyerlerinin sağlık güvencesine kavuşmalarını...
CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI?
(CMK 102 ve 252/2 MADDELERİNE İLİŞKİN BİR HATIRLATMA) Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğü beş yıl ertelenen tutukluk süresine ilişkin 102 nci ve 252/2 nci maddelerinin 2011 yılı ile birlikte yürürlüğe girmesi bu konudaki tartışmaları...
BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR
Son olarak İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun da toplanması ile barolarımız kongre sürecini tamamladı. Her ne kadar öncekilerde olduğu gibi bu dönemde de sadece organ seçimleri yapmakla yetinilip meslek sorunlarının çözümüne ilişkin yönlendirici...
ADIM ADIM “KARŞI DEVRİM”!
'Eğer bu dinsel bir inançtan kaynaklanıyorsa bilinmelidir ki, yalnızca baş örtmek yeterli değildir. Diyanet takviminin 10 Ekim 1979 yaprağında da belirtildiği üzere, erkekler arasında oturmaları, hatta yalnız başlarına bir kentten ötekine...