2023  YILI 5 NİSAN’DA BİRAZ ÖZELEŞTİRİ YA DA BİLANÇO…  

Av. Güneş Gürseler

Geçen bir yılda:

 • Baro örgütlenme modelinin yönetemez hale geldiğini  göz ardı etmeyi ısrarla sürdürdük  ve dayatılan modelin  yürürlüğe girmesi ile  yönetememenin daha  da sorunlu boyutlara ulaşmasını seyrederek, günlük işlerle yetindik,
 • Yeni Avukatlık Yasası korkumuzun yarattığı edilgenliğimizin,  yasamızın  katılımımız aranmadan kenarından köşesinden  değiştirilmesinin yolunu açtığını, sistematiğinin bozulduğunu önemsemez olduk, son örnek de  mesleğe  başlayan avukatların ilk 5 yılda  baro keseneği ödememelerinin yasalaşması  ile gerçekleşti,
 • Mesleğimizin sorunlarını mesleğe yeni başlayanların ekonomik sorunlarına indirgedik,
 • Ceza avukatlığının, CUMUK avukatlığına dönüşmesini destekledik,
 • Başsağlığı mesajlarının avukat intiharlarını durduramadığını anlamadık,
 • Müvekkillerimizle ya da karşı tarafla ilişkilerimizi bize saldırabilecekleri düzeye indirdik,
 • Günün gereksinimlerini  karşılamayan meslek kurallarımızı, reklam yönetmeliğimizi ve diğer yönetmelikleri değiştirme  cesaretini gösteremedik,
 • Meslektaşlar olarak yasamızın yüklediği görevleri, meslek kurallarımızı  unuttuk,
 • Birbirimizle rekabeti kırıcı boyutlara çıkardık,
 • İş temini yasağını hiçe sayarak, iş sahiplerine ulaşıp, yargılama gideri almadan, sonuç garantisi de vererek  vekalet alındığı, köy kahvehanelerinde bu amaçla toplantılar düzenlendiği ayyuka çıktı, umursamadık, 
 • Giyim kuşamımıza, yazıp konuştuklarımıza dikkat etmez olduk,
 • Tabelalarımız bina yüzeylerini kapsar oldu,
 • “Avukat” yerine, danışman, danışmanlık, hukuk bürosu yazmayı daha sever olduk,
 • Reklam yasağı kuralı kağıt üzerinde kaldı,
 • Müvekkil ile özdeşleşerek  adına demeç verme, basın açıklaması yapma olağan davranış oldu,
 • Sosyal medyayı mesleğimize yakışmayan içerikte kullanma alışkanlığı kazandık,
 • Barolarımız da bütün bunları,  gençleşerek hızla  artan üye sayısının ve de 2 yıl da bir yapılan seçimin baskı ve endişesi altında ne yazık ki  izlemekle yetinir oldu.

  2024  yılı 5 Nisan’da aynı listeyi tekrarlamama ümit ve dileği ile…2.4.2023