HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR?

İşverenin, işçinin çalışma durumunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği veya kazanç ve prim ödeme gün sayılarını eksik gösterdiği durumlarda işçi tarafından bu durumların tespiti amacıyla açılan davaya hizmet tespit davası denir.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Hizmet tespit davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Bu süre işyerinden ayrıldığı yılın son günden itibaren işlemeye başlar. Ancak bu süre kesin değildir bu durumun bazı istisnaları vardır. Bu durum özellikle EYT den faydalanacak olan kişiler için önem arz etmektedir.

BU SÜRENİN İSTİSNALARI

  • İşveren SGK’ya işçi için yönetmelikte sayılan belgeleri (işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu ve sigortalı hesap fişi gibi ) vermişse bu hak düşürücü süre işlemez,
  • Müfettiş durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla çalışma işçinin çalıştığı tespit edilmişse,
  • Asgari işçilik incelemesi neticesinde işverenden sigortalının primleri Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse,
  • İşveren işçiye ait ücret bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa,
  • Sigortalı durumunda iken memurluğa geçmiş olursa, işe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmiş; fakat bordrosu ve primi SGK’ya intikal ettirilmemişse,
  • İşçilik haklarına (kıdem ihbar tazminatı gibi) ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan mahkeme kararlarının mevcut olmasıdır. Bu durumların mevcut olması halinde 5 yıllık süre işlemez ve her zaman dava açılabilir.

Önemle belirtmek hizmet tespit davaları için dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesi gereği hizmet tespiti için açılacak olan davalarda görevli mahkeme İş Mahkemeleridir.

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. Maddesi gereği yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılan davalarda yetkili mahkeme Kurum’un bulunduğu yer mahkemesidir. Hizmet tespiti davasında birden fazla davalının olması durumunda davalılardan birinin yerleşim yeri adresinde dava açılabilir.

.

Av. Yeliz Büşra GÜLBAY UTKU