Tapu sicilinin tutulduğu sıralarda kanuna aykırı olarak düzenlenmiş olan tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için tapu iptal ve tescil davası açılır.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI KİME KARŞI AÇILIR ?

Tapu iptal ve tescil davaları tapu kaydında gözüken taşınmazın hak sahibine onun ölmüş olması durumunda mirasçıları tespit edilerek onlara karşı açılır. Eğer tapu kaydında üçüncü bir kişiye ait kayıtta mevcut ise ona karşı da dava açılmalıdır.

HANGİ DURUMLARDA TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR?

Taşınmaz üzerinde hukuki ehliyetsizlik söz konusu olması halinde; Tapuda taşınmazın devri yapan kişi devir anında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine sahip değilse fiil ehliyetine sahip olmayan kişinin yaptığı gayrimenkul satış işlemi için  tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Muris muvazaası varsa; Hak kaybına uğradığını iddia eden diğer mirasçılar tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Taşınmaz üzerinde oluşan vekalet görevinin kötüye kullanılması halinde; Verilen vekalet sonucu yapılan satışta vekalet veren zarar uğramış veya vekalette kendisine tanınan yetkiler haricinde işlem yapılmışsa bu olaydan zarar gören kişi tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Aile konutu nedeni ile; eşlerin beraber  yaşadıkları ev, aile konutudur. Gayrimenkul üzerinde yasal hak sahibi olan eş diğer eşin rızasını almadan başkasına satamaz ve evi ipotek ettiremez. Böyle bir durum olması halinde  rızası alınmayan diğer eş tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebi ile; taraflardan biri diğerine ölünceye kadar bakmayı kabul ederken , kendisine bakılan kişi  kişi de ölümünden sonrası için belirli bir malvarlığının kendisine bakan kişiye geçirilmesini taahhüt  eder. Bakılan kişi öldükten sonra bakan kişi mirasçılara karşı tapu iptal davası açabileceği gibi, mirasçılar da bu kişiye karşı dava açabilir. Bahsedile bu durumlarda tapu iptal ve tescil davası açılabilir:

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NEREDE AÇILIR HANGİ MAHKEME GÖREVLİDİR?

Tapu iptal ve tescil davası, diğer gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılır. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Tapu iptali ve tescili davasına bakmaya görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

  Av.Yeliz Büşra GÜLBAY UTKU