Son dakika gelen habere göre ’nin sınırlarını açtığı mültecileri sınırlarından geçirmeyen Avrupa ülkelerine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ()’nde dava açıldı. Avukat tarafından açılan davanın başvuru dilekçesinde, “Tüm dünya insanlarının Dünyanın hangi ülkesine geçmek istiyorlarsa oraya gitmesinin önündeki tüm yasal engellerin kaldırılmasını, talep ederim” dedi. Dava dilekçesinde, “Ülkeler sınırlarına gelen tüm insanların insani şartlarda barınma, yeme, içme ve diğer tüm gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Buna uygun yasal mevzuatlarını gerekçe göstererek bu insani sorumluluktan kaçınmak mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haber: Türkiye'nin sınırlarını açtığı mültecileri sınırlarından geçirmeyen Avrupa ülkelerine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)'nde dava açıldı. Dava başvurusu Bursa Barosu avukatlarından Kamuran Karasu tarafından yapıldı.

Dava dilekçesinde, "Dünya tüm insanların Vatanıdır. Dünyadaki tüm ülke mültecilerinin savaştan, ölümden ve zulümden kaçtığı halde göz göre göre 'Başka bir ülke Vatandaşı olması' gerekçesi ile Dünyanın başka bir ülkesine sığınması ve ancak sınırlardan alınmaması, ölüme terk edilmesi insanlık ayıbıdır" denildi. Bu gün mültecilere Avrupa ülkeleri tarafından takınılan tavrın, çağdaş ve tüm insani değerlere sahip Dünya ülkelerinin bu tutumu ile örtüşmediğine dikkat çekilen dilekçede, dışlama tavrının bu ülkeler için insani değerlerin birer politik çıkardan, menfaatten başka bir şey olmadığını ortaya koyduğuna işaret edildi.

AİHM'YE BAŞVURDU

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: Yüce Allah'ın kurmuş ve yaratmış olduğu düzene göre; Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun tüm Dünya insanları dünyanın hiçbir kuralına bağlı olmadan başka bir Ülkenin, tüm Dünyanın Vatandaşıdır. Yeri geldiğinde politik müdahalelerle eşitlik, özgürlük, Adalet vs. kavramları kullanarak Dünyanın tüm ülkelerine müdahale edip, savaş ve ölümden kaçan insanları başka bir ülkenin sınırlarından geçirmeyip, ölüme terk etmek yüce Allah'ın tüm Dünya insanlarına cezasını getirecektir. Yüce Allah insanları yaratırken tüm Dünyayı insanlara, hayvanlara ve tüm canlılara bahşetmiştir. Bir solucan misali ki, bir başka Ülkeden diğer bir ülkeye dilediği gibi özgürce hareket etme serbestliği vardır ve bu durum mutlaktır. Bir insanın bir hayvan, bir solucan kadar özgür olamaması, insan olmanın acizliği ve artık değişmek gerektiğinin açık bir göstergesidir.

AİHM YALÇINKAYA KARARI VE KANUNİLİK İLKESİ AİHM YALÇINKAYA KARARI VE KANUNİLİK İLKESİ

İNSAN GİBİ YAŞAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

Dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler tüm insanların geçici veya kalıcı vatandaşlık tesisi ile hangi Ülkeye gitmek istiyorlar ise hiçbir sınırlama olmaksızın sınırlardan geçirilmesini ve insan gibi yaşamasının önündeki tüm engellerin derhal kaldırılmasını talep ediyorum. Ülkeler sınırlarına gelen tüm insanların insani şartlarda barınma, yeme, içme ve diğer tüm gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Buna uygun yasal mevzuatlarını gerekçe göstererek bu insani sorumluluktan kaçınmak mümkün değildir.

TÜM YASAL ENGELLER KALDIRILSIN

Dava dilekçesinin son bölümünde ise şöyle denildi: "İşbu başvurumun kabul edilmesini ve tüm dünya insanlarının Dünyanın hangi ülkesine geçmek istiyorlarsa oraya gitmesinin önündeki tüm yasal engellerin kaldırılmasını, geçici veya kalıcı vatandaşlık tesisleri için gerekli yasal mevzuatların yapılmasını, üye Ülkelerin ve diğer Ülkelerin yasalarındaki buna engel olan diğer tüm durumların, kanunların bu amaç doğrultusunda yapılması gereken tüm yasal değişikliklerin ivedi olarak yapılması hususunda karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim."

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/10/turk-avukat-aihmye-basvurdu