banner285
Av. MUSTAFA SİNCAR
Av. MUSTAFA SİNCAR
Av. MUSTAFA SİNCAR
Yazarın Makaleleri
TAŞINMAZ KİRALARINDA KİRA BEDELİNE KARŞILIK HAPİS HAKKININ KULLANILMASI
TAŞINMAZ KİRALARINDA KİRA BEDELİNE KARŞILIK HAPİS HAKKININ KULLANILMASI I-KİRA SÖZLEŞMELERİ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını...
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI (YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA)
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI (YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA) İÇİNDEKİLER TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞININ KANUN MADDESİ, DÜZENLEME ALANI VE YERİ TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞININ KONUSUNU OLUŞTURAN ESER VE VARLIKLAR, SUÇU VE CEZASI KONUSUNU...
TEMEL TEBLİGAT KAVRAMLARI, TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI
TEMEL TEBLİGAT KAVRAMLARI, TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI  BİRİNCİ KISIM 1.Tebligatın Tanımı, Hukuki Niteliği ve Unsurları 1.1 Tebligatın Tanımı 1.1.1 Etimolojik Tanımı Tebliğ, esasında Arapça kökenli bir kelime olup '...
CEZA YARGILAMASINDA İSTİSNAİ BİR YÖNTEM : SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?
GENEL (KLASİK) CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE AMACI ? Ceza Muhakemesi Kanununa göre bir ceza muhakemesi, yetkili makamların suç şüphesini öğrenmesiyle başlayıp, hükmün kesinleşmesiyle sona ermektedir. (CMK m.2/e-f) Suç şüphesini...
ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ VE İSTİHBARAT AMAÇLI DİNLENMESİNİN HUKUKİLİĞİ
GİRİŞ Gelişmiş toplumlarda temel hak ve hürriyetler, normlarla güvence altına alınır. Birçok anlaşma ve normlarla beliren temel hak ve hürriyetler, ülkemizde 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış, m.12-74 arasında düzenlenmiştir....
TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ SÜRECİ (YÜKSEK MAHKEME KARARLARI DOĞRULTUSUNDA)
GENEL OLARAK Trafik Para Cezaları, trafik kurallarına uymaktan imtina eden sürücüler hakkında uygulanan idari para cezalarını ifade etmektedir. Trafik kuralları, trafiğin daha güvenli bir şekilde ve aksamadan işleyebilmesi amacıyla uyulması...