banner285
Av. Ümit Altay
Av. Ümit Altay
Yazarın Makaleleri
YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu Türk ceza kanununun 98. maddesinde yer almaktadır: (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye...
TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA ŞARTLARI
TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA ŞARTLARI Vatandaşlık, kişi ile devlet arasındaki hukuki bir bağdır. Türk vatandaşlık hakkı ile ilgili öncelikle Anayasamızın 66. maddesine bakmamız gerekmektedir: I. Türk vatandaşlığı Türk Devletine vatandaşlık...
SGK TARAFINDAN YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI
Belirli koşullar altında SGK kişilere yapmış olduğu ödemeleri geri alabilmektedir. Bu husus 5510 sayılı kanunun 96. maddesinde düzenlenmiştir: Yersiz ödemelerin geri alınması MADDE 96- Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara...
HIRSIZLIK SUÇU
Hırsızlık suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun 141. madde ve devamında malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir. 142. maddede suçun nitelikli hali, 143. maddede suçun gece vakti işlenmesi, 144. maddede daha az cezayı...
EVLİLİKTE YASAL MAL REJİMİ
EVLİLİKTE YASAL MAL REJİMİ Eşlerin evli oldukları dönemde edinmiş oldukları malvarlıklarının evliliğin sona ermesinden sonraki akıbetini düzenleyen kurallara mal rejimi kuralları denilir. Kısaca evliliğin boşanma, ölüm, butlan sebepleriyle...
NİŞANLANMANIN HUKUKEN GEÇERLİLİĞİ
Nişanlanma farklı cinsiyetten olan iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleri ile oluşur. 4721 sayılı kanunun 118. maddesinin birinci fıkrasında; 'Nişanlanma evlenme vaadiyle olur.” şeklindedir. Bu andan itibaren...
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU
Bu suç 5237 sayılı Türk ceza kanununun 79. maddesinde düzenlenmiştir: (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,...
Akıl Hastalarında ve 12-15 Yaş Arasında Cezai Sorumluluk
Suç; ceza normunun yasakladığı, tipe uygun, kasten veya taksirle gerçekleştirilen hukuka aykırı haksız fiil demektir. Yaş küçüklüğü; kişinin kusur yeteneğine etki etmekte olan ve kişinin suç sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir husustur....
SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE HASARIN İNTİKALİ
Satış sözleşmelerinin kurulabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Taraflar arasında anlaşma, satış konusu ve satış bedelidir. Satış sözleşmesinin kurulması zilyetliğin devrine bağlı bir durum değildir. Bu nedenle...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DENEME SÜRESİ
Bir iş sözleşmesi yapıldığında işveren işçiyi tanımak, işçinin işe ve işyerine uygunluğunu, çalışma arkadaşlarıyla uyumunu görmek isteyebilir. Aynı şekilde işçi de işi sevip sevmeyeceğini, arkadaşlarıyla uyumlu çalışıp çalışmayacağını...
İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI
İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI Bu makalede, bir işverenin işyerini başka bir işverene devrettiğinde; işyeri çalışanları bu devirden nasıl etkilenecektir, hangi hakları eski işverenden hangi hakları sadece yeni işverenden talep...
Sınai Mülkiyet Kanununda “MARKA”
Genel Özellikler Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayıran işaretlere verilen addır. Sınai mülkiyet kanunun 4. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Marka olabilecek işaretler Madde 4 'Marka, bir...
KONUTLARDA KİRA BEDELİNİN ARTTIRILMASI
Kira sözleşmelerindeki en önemli sorunlarından biri olan kira bedelinin artışı ev sahipleri ile kiracıları çok defa karşı karşıya getirmektedir. Ülkedeki ekonomik gelişmeler vb.  durumlardan dolayı ev sahipleri sözleşmede belirlenen...
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDA ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
Bilindiği gibi 9 Temmuz 2018 tarihinde partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Önceki sistemde (Parlamenter sistem) yürütmenin başında Başbakan ve Cumhurbaşkanı bulunmaktaydı. Başbakan aynı zamanda siyasi partinin başkanı...
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA
Evlilik kurumu 4721 sayılı Medeni Kanunun 142. maddesinde belirtildiği gibi eş adaylarının evlendirme memuru önünde özgür iradelerini olumlu yönde beyan ettikleri anda başlamış olur. Fakat sonrasında taraflar çeşitli sebeplerle anlaşamayarak...
EL YAZILI VASİYETNAME NASIL YAPILIR?
Vasiyetname Nedir? El yazılı vasiyetnamenin düzenleme ve geçerlilik şartlarına geçmeden önce vasiyetnamenin hukuki mahiyetini kısaca açıklayarak başlamak gerekiyor. Vasiyetname 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 514. maddesinde ölüme bağlı...