Av. Ümit Altay
Av. Ümit Altay
Yazarın Makaleleri
SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE HASARIN İNTİKALİ
Satış sözleşmelerinin kurulabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Taraflar arasında anlaşma, satış konusu ve satış bedelidir. Satış sözleşmesinin kurulması zilyetliğin devrine bağlı bir durum değildir. Bu nedenle...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DENEME SÜRESİ
Bir iş sözleşmesi yapıldığında işveren işçiyi tanımak, işçinin işe ve işyerine uygunluğunu, çalışma arkadaşlarıyla uyumunu görmek isteyebilir. Aynı şekilde işçi de işi sevip sevmeyeceğini, arkadaşlarıyla uyumlu çalışıp çalışmayacağını...
İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI
İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI Bu makalede, bir işverenin işyerini başka bir işverene devrettiğinde; işyeri çalışanları bu devirden nasıl etkilenecektir, hangi hakları eski işverenden hangi hakları sadece yeni işverenden talep...
Sınai Mülkiyet Kanununda “MARKA”
Genel Özellikler Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayıran işaretlere verilen addır. Sınai mülkiyet kanunun 4. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Marka olabilecek işaretler Madde 4 'Marka, bir...
KONUTLARDA KİRA BEDELİNİN ARTTIRILMASI
Kira sözleşmelerindeki en önemli sorunlarından biri olan kira bedelinin artışı ev sahipleri ile kiracıları çok defa karşı karşıya getirmektedir. Ülkedeki ekonomik gelişmeler vb.  durumlardan dolayı ev sahipleri sözleşmede belirlenen...
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDA ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
Bilindiği gibi 9 Temmuz 2018 tarihinde partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Önceki sistemde (Parlamenter sistem) yürütmenin başında Başbakan ve Cumhurbaşkanı bulunmaktaydı. Başbakan aynı zamanda siyasi partinin başkanı...
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA
Evlilik kurumu 4721 sayılı Medeni Kanunun 142. maddesinde belirtildiği gibi eş adaylarının evlendirme memuru önünde özgür iradelerini olumlu yönde beyan ettikleri anda başlamış olur. Fakat sonrasında taraflar çeşitli sebeplerle anlaşamayarak...
EL YAZILI VASİYETNAME NASIL YAPILIR?
Vasiyetname Nedir? El yazılı vasiyetnamenin düzenleme ve geçerlilik şartlarına geçmeden önce vasiyetnamenin hukuki mahiyetini kısaca açıklayarak başlamak gerekiyor. Vasiyetname 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 514. maddesinde ölüme bağlı...