Av. Mehmet Yavuz Bağcı
Av. Mehmet Yavuz Bağcı
Yazarın Makaleleri
RESMİ SENETLE VAKIF KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR
Bu yazımızda, uygulamada resmi senetle vakıf kuruluşunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlara yer verilmiştir. Ayrıca ölüme bağlı tasarrufla da yapılabilecek vakıf kuruluşu ayrı bir inceleme konusudur. Duayen hukukçu Ali Himmet Berki'nin...
AD VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR
Bu yazımızda, ad ve soyadın değiştirilmesi davasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar soru-cevap şeklinde incelenecektir. 4721 sayılı Medeni Kanun m. 27 hükmü, haklı sebeplerin bulunması halinde adın değiştirilmesine imkan tanımaktadır....
FATURA ÜST SINIR BİLGİLENDİRMESİ YAPILMAZSA, EKSİK YAPILIRSA VEYA GEÇ YAPILIRSA TÜKETİCİ/ABONE SORUMLU OLMAZ
Bu yazımızda, Elektronik Haberleşme Sektörüne dair BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından alınan 10/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/363 sayılı Karar ile, 'Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınır Uygulamasına...
GAZETECİLER, 15 YIL-3600 GÜN ŞARTINI SAĞLAYARAK VEYA EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMAK İSTERLERSE, KIDEM TAZMİNAT HAKKI DOĞAR MI?
Bu yazımızda, çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan bir durum olan, 15 yıl ve 3600 gün şartını (yani yaş dışında diğer şartları) sağlayarak veya emeklilik sebebiyle kıdem tazminatlı işten ayrılma hakkına gazetecilerin de sahip...