Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Yargıtay Ceza Genel Kurulu vergi suçu kararı ile hukuku tersyüz etmiştir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 08.11.2018 tarihli 2018/427 Esas,  2018/517 sayılı vergi suçu kararı ile hukuku tersyüz etmiştir. Bozma kararının kaldırılmasına karar verilen Yargıtay 11. Ceza Dairesi sahte fatura kullanma veya düzenleme suçlarından...
CHP umutsuzluğun partisi oldu
'her şerde bir hayır vardır” denilir . 12 Eylül darbesinin hayırlı işi siyasi partileri kapatmasıydı. 12 Eylül sonrası Erdal İnönü'nün liderliğinde SODEP(Sosyal Demokrat Parti) kuruldu. Bir de  Necdet Calp liderliğinde sözde...
Çok şükür artık CHP’ye mahkûm değiliz
Elveda parlamenter sistem, elveda CHP Önce bu yazının CHP'deki son gelişmelerle uzak yakın bir ilişkisi olmadığını söyleyelim, bizim için ince kalın hiç fark etmez, dünya görüşü, vizyon ve misyon önemlidir. Neden artık CHP'ye...
7145 sayılı yasa ve yeni düzen
Artık yeni bir düzende yaşayacağız, geçmişi hayal edebilirsiniz, o kadar.. Bugün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı yasaya bir başından, bir ortasından ve bir de sonundan göz attığınızda gideni ve geleni görüyorsunuz....
Muharrem İnce ve derin devlet!
'Derin devlet, İnce'yi CHP'nin başına getirmek istiyor', hangi derin? Muharrem İnce ile ilgili sorular birden çok. Kılıçdaroğlu, 'Derin devlet, İnce'yi CHP'nin başına getirmek istiyor' demiş. Peki hangi...
Gelinen aşamada FETÖ-Bylock davaları
Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018 yılında verdiği birçok kararında CGNAT(HİS) kayıtlarının kişinin her türlü şüpheden uzak olarak bylock kullanıcısı olduğunu gösteren yeterli delil olmadığına, bir üst veri olduğunu, kişinin bylock kullanıcısı...
Muharrem İnce Nereye Koşuyor?
Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca Erdoğan ile polemik yarışına girdi, günlük polemik yaptı. Şeker fabrikalarının satışını iptal edeceğim derken bunu Erdoğan'dan farklı sahip olduğu bir ekonomik...
CHP 41 yıldır yerinde sayıyor
Zihniyet değişmeden liderin değişmesi hiçbir işe yaramaz CHP izlediği politikalarla hep  %70lik sağ oyları konsolide etti, oradan bir kıymık bile koparamadı Bugün CHP ile birlikte sol olma iddiasında bulunan bütün oyları topladığınızda...
38 yılda Türkiye nereden nereye geldi?
24 Ocak Kararları Süleyman Demirel Hükümeti 24 Ocak 1980 tarihinde açıklandı ve açıklandığı tarihin adıyla anılır oldu. 24 Ocak Kararları Friedman modeli doğrultusunda Türkiye'yi dönüştürmek ve küresel sisteme entegre etmek üzere...
Kapitalizmin sonu mu?
Kapitalizm çöküşte mi? Kapitalizmin krizleri sistemin kendisinden kaynaklanmaktadır. Krizler olmasa kapitalizm yol alamaz. Bu nedenle krizler yanlış politikaların sonucu veya yönetim hatası olarak ortaya çıkmaz. Kapitalizm her şeyi ticarileştiren...
OHAL öncesi ve sonrası Bylock-FETÖ davaları
FETÖ davalarının yargılaması bir olağanüstü dönemde başladı ve öyle devam etmektedir. Bu olağanüstü dönemi oluşturan ağır koşullara kısaca bir göz atalım 2012 Şubat ayında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama girişimi,...
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunda gerginlik
Önce İlke toplantısından notlar Dünkü Önce İlke toplantısına 150 kadar kişinin katıldığı bildiriliyor. Hasan Kılıç yaklaşık 20 kişiyle oradaydı.   Hasan Kılıç konuşmasında başkan adayının ön seçimle belirlenmesini, YK...
OHAL'in kalkmasının ceza ve hukuk davalarına etkileri
Anayasa Mahkemesinin OHAL kanunları ve KHK'ler ile ilgili iptal başvurularını önceki içtihatlarından dönerek ret etmesi sonucu bütün bu düzenlemeler kalıcı olmuştur. Sonuç olarak KHK'ler OHAL'in ilan nedeni ve OHAL süresiyle...
Avukat Hareketi yeni bir misyonla yola çıktı
Susan değil sorgulayan bir avukat hareketi Avukat Hareketi ilk bildirisinde kendini bağımsız, çağdaş, toplumcu olarak tanımladı. Mevcut baro yapısı içerisinde bu tanımlama önemli bir adımdı. Avukat Hareketi'nin ilk eylemini '1923...
Son Bylock Kararı Ceza Genel Kurulunda
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16. Ceza Dairesinin itiraz etmiş, dairenin kararında direnmesi üzerine dosya Ceza Genel Kuruluna gönderilmiştir. Yargıtay 27 Mart tarihli bylock kararında özet olarak CGNAT(HİS) kayıtlarının üst veri olduğuna,...
Son Yargıtay kararına göre bylock tahliyeleri
Son Yargıtay kararını çoğu ağır ceza mahkemesi uyguluyor, yeter ki karar mahkemeye açıkça anlatılabilsin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 27.03.2018 tarihli FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında ByLock deliline ilişkin...
FETÖ-BYLOCK davaları ve Anayasa Mahkemesi kararı
TCK 30 ile düzenlenen hata hükümleri suç ve cezalar için son derece önemlidir.  Çünkü hata hükümleri dikkate alınmadan oluşturulan cezai hükümler masumların cezalandırılması sonucunu doğurabilir. Modern ceza hukukunda kusursuz ceza...
Çocuğun cinsel istismarı, yaşta yanılma
T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/8385 K. 2017/388 T. 31.1.2017 DAVA: Çocuğun cinsel istismarı hakkında ÖZET     : Sanık savunmasında mağdurun yaşının 17-18 olarak tahmin etmekte, 15 yaşından küçük olduğunu düşünmediğini...
Avukat Hareketi
Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren avukatlar bir bildirge ile yola çıktılar. Avukat Hareketi Bildirgesi'nde ülkenin mevcut durumu için şöyle denilmektedir: 'Türkiye, ne yazık ki, yüzlerce yıl önce bile kabul edilmeyen bir hukuk...
“Avukat Hareketi” başladı
Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren avukatlar bir bildirge ile yola çıktılar. Avukat Hareketi Bildirgesi'nde ülkenin mevcut durumu için şöyle denilmektedir: 'Türkiye, ne yazık ki, yüzlerce yıl önce bile kabul edilmeyen bir hukuk...