Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Anlatı 2
Anlatı 1 Duruşmada ismimim okununca hakim firarda dedi, ben hayır buradayım dedim. O zaman CMK'da gıyabı tutuklama(aleyhte tutuklama) vardı ve sanık duruşmaya geldiğinde karar vicahiye çevrilir yani sanığın yüzüne karşı okunurdu, duruşmada...
Av. Rahmi Ofluoğlu'ndan Anlatı
Anlatı 27 Mayıs İhtilali olduğunda ilkokul 5 inci sınıftaydım. Ne olduğunu çok fazla anlamış değildim. İhtilali destekleyen öğretmenler bizi kasaba içinde yürütmüşlerdi, biz de ne yaptığımızı bilmeden yürümüştük. Yıllar birbirini...
Hak arama özgürlüğü ve dilekçe hakkı
Hak arama özgürlüğü ve dilekçe hakkı Anayasamıza göre herkesin hak arama, dilekçe hakkı ve özgürlüğü vardır. Ancak mevzuatımızda on binden fazla kanun, binlerce tüzük ve yönetmelik mevcuttur. Ayrıca sayısını bilemediğimiz yüksek...
Tahliye edilenlerin itirazla tutuklanması
Av. Rahmi Ofluoğlu Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzurum Baro Başkanlığı'nda Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ve Gümüşhane Bayburt Baro Başkanı Av. Serken Pekmezci ile basın mensuplarının sorularını...
“Herkese özgürlük”
Herkese Özgürlük! 'Liberte Pour Tous Les Prisonniers Politiques en Turquie...” Ceza indirimi veya af aylardır Türkiye'nin gündeminde. Hep merak edilen konu ise; ceza indirimi düzenlemesinin terör (TCK 314) suçlarını kapsayıp kapsamayacağı…...
Skandal Mahkeme Kararına Üye Hakimin İlginç Muhalefet Şerhi
Skandal Mahkeme Kararına Üye Hakimin İlginç Muhalefet Şerhi Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının 09.10.2019 tarihli duruşmasında skandal bir karara imza atıldı. Mahkeme 09.10.2019 tarihli duruşmada sanık hakkında...
FETÖ (TCK 314) Ceza İndirimi Hala Geçerli Mi?
FETÖ (TCK 314) Ceza İndirimi, Arınç, Erdoğan, İstişare Kurulu ve sonrası İkinci Yargı Paketinde yer alacak olan ceza indiriminin, FETÖ(TCK 314) suçunu kapsayıp kapsamayacağını, Bülent Arınç'ın 'KHK faciadır” açıklaması...
Finansal Yeniden Yapılandırma ve Konkordato
28.2.2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile İİK'nun konkordato hükümlerinde değişiklikler yapıldı ve yeni düzenlemeler eklenerek yeni bir konkordato hukuku oluşturuldu. Yeni şekli ile konkordato uygulaması devam ederken yasa ve yönetmelik...
İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) ve Adalet
İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) , Adalet ve Adil Yargılanma Hakkı Türkiye'de adaletin kötü durumda olduğu tartışmasızdır. Bölge Adliyeleri; davaların sürüncemede kalmasının önüne geçmek, uzun yargılama sürelerini kısaltmak...
KHK’lılar; umutlar, yanılgılar, beklentiler ve gerçek
KHK'lılar; umutlar, yanılgılar, beklentiler ve gerçek Gelinen aşamada KHK'lılar ne yapmalı? 15 Temmuz sonrası 130 bine yakın kişi; anayasaya uygun bir disiplin soruşturması yapılmadan, soyut gerekçelerle KHK ile kamudan ihraç edildi....
Yargıtay 19.Ceza Dairesinin Konkordato Sürecindeki Borçlular için Çok Önemli Karşılıksız Çek Kararı
Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerinin Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Başvurusunu karara bağladığı, 2019/23974 Esas, 2019/9339 Karar numaralı, 10.06.2019 tarihli kararında konkordato yargılaması sürecinde...
AKP neden çöküş sürecine girdi?
AKP neden çöküş sürecine girdi? Bundan sonra ne olur?  Erdoğan süreci nasıl yönetir? AKP'nin çöküşünün temel nedenlerden biri hiç şüphesiz ekonomik krizdir. Ekonomik krize gelinceye kadar toplumda biriken gerginliğin nedenlerini...
FETÖ Sanığı YC neden tutuklandı, neden 25 ay sonra tahliye edildi?
Önceki yazımızda düşman ceza hukukundan, hatalı yargı kararlarından, ilk derece mahkeme kararlarının %50'den fazlasının Yargıtay özel dairelerince bozulduğundan, özel daire kararlarından Ceza Genel Kuruluna giden dosyaların da yarıya...
FETO Davaları ve Düşman Ceza Hukuku
FETÖ Davaları başlığı altında bir yazı dizisi başlattık. Dosya, mahkeme bilgileri ve isimleri paylaşmayacağız ancak yazdığımız her şey, her yorum dosya ve belgelere dayalı olacak. FETÖ olarak anılan yapı bir dönem Gülen Cemaati veya...
Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri Kararlarında Ceza Adaleti
Adalet Bakanlığı'nın 2017 istatistiklerine göre ceza davalarında Yargıtay'ın bozma oranının %50'nin üzerinde olduğu raporlanmaktadır. Ceza Genel Kurulu'na giden özel daire kararlarında bozma oranı ise 2003 yılında %57....
Yargıtay Ceza Genel Kurulu vergi suçu kararı ile hukuku tersyüz etmiştir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 08.11.2018 tarihli 2018/427 Esas,  2018/517 sayılı vergi suçu kararı ile hukuku tersyüz etmiştir. Bozma kararının kaldırılmasına karar verilen Yargıtay 11. Ceza Dairesi sahte fatura kullanma veya düzenleme suçlarından...
CHP umutsuzluğun partisi oldu
'her şerde bir hayır vardır” denilir . 12 Eylül darbesinin hayırlı işi siyasi partileri kapatmasıydı. 12 Eylül sonrası Erdal İnönü'nün liderliğinde SODEP(Sosyal Demokrat Parti) kuruldu. Bir de  Necdet Calp liderliğinde sözde...
Çok şükür artık CHP’ye mahkûm değiliz
Elveda parlamenter sistem, elveda CHP Önce bu yazının CHP'deki son gelişmelerle uzak yakın bir ilişkisi olmadığını söyleyelim, bizim için ince kalın hiç fark etmez, dünya görüşü, vizyon ve misyon önemlidir. Neden artık CHP'ye...
7145 sayılı yasa ve yeni düzen
Artık yeni bir düzende yaşayacağız, geçmişi hayal edebilirsiniz, o kadar.. Bugün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı yasaya bir başından, bir ortasından ve bir de sonundan göz attığınızda gideni ve geleni görüyorsunuz....
Muharrem İnce ve derin devlet!
'Derin devlet, İnce'yi CHP'nin başına getirmek istiyor', hangi derin? Muharrem İnce ile ilgili sorular birden çok. Kılıçdaroğlu, 'Derin devlet, İnce'yi CHP'nin başına getirmek istiyor' demiş. Peki hangi...