banner285
Av. Çağlar Dilber
Av. Çağlar Dilber
Yazarın Makaleleri
Tasfiye Memuruna Teslim Edildiği İspatlanmayan Defter Ve Belgelere İlişkin Gizleme Suçu Oluşmaz!
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 01.07.2021 tarih, 2021/1343 Esas , 2021/6164 Karar sayılı ilamında, '…sanığın tasfiye memuru olduğu tarihten önceki yıllara ait defter ve belgelerin kendisine teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin...
SAHTE (NAYLON) FATURA MAĞDURLARINI SEVİNDİRECEK GELİŞME
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı: Sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma suçlarında her takvim yılı ayrı suçu oluşturmayacağından ayrı ayrı ceza verilemez! Av. Çağlar Dilber Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu madde 359 ile vergi...
YARGITAY: ÖRGÜTSEL KULLANIM OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ SAVUNMAYI DOĞRULAYAN BYLOCK İÇERİKLERİ FETÖ/PDY ÜYELİĞİ SUÇUNUN DELİLİ OLAMAZ!
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin geçtiğimiz Eylül ayında ilk derece mahkemesine göndermiş olduğu bir bozma ilamında; 'Sanık X hakkında kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanarak...
FETÖ/PDY Silahlı Örgüt (TCK 314) Suçundan Verilmiş 5 Yıl ve Altındaki Cezalara Temyiz Yasa Yolu Açıldı
FETÖ/PDY Silahlı Örgüt (TCK 314) Suçundan Verilmiş 5 Yıl ve Altındaki Cezalara Temyiz Yasa Yolu Açıldı Bilindiği üzere yürürlükteki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre; ilk derece mahkemelerince verilmiş olan 5 yıl ve...
Süresinde Temyiz Nedenlerinin Sunulmaması - Temyiz İsteminin Reddi
Son günlerde sitemiz okurlarının talepleri doğrultusunda güncel Yargıtay kararlarında yaptığımız incelemede, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sonrasında birçok sanık ve sanık avukatı tarafından yapılan temyiz başvurularında yanılgıya...
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Beklenen FETÖ/PDY – ByLock Kararı Üzerine
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Beklenen FETÖ/PDY – ByLock Kararı Üzerine Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız, Şubat ayı sonunda gerçekleşen Yargıtay faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı...
E Tebligat ne zaman geçerlidir?
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ: 'VERGİ MÜKELLEFİ TARAFINDAN OKUNDUĞU VE BİLGİLENDİRİLDİĞİ KANITLANAMAYAN ELEKTRONİK TEBLİGAT GEÇERSİZDİR!” İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Vergi Dava Dairesi, e-tebligat yöntemi ile tebliğ edilen...