Av. Alperen Cihan ÇETİNKAYA
Av. Alperen Cihan ÇETİNKAYA
Av. Alperen Cihan ÇETİNKAYA
Yazarın Makaleleri
Korona Virüsü Sebebi ile Kira Sözleşmeleri İçin Uyarlama Davası Açılabilir
Korona Virüsü Sebebi ile Kira Sözleşmeleri İçin Uyarlama Davası Açılabilir İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan tedbirler kapsamında iş yeri sahiplerinin durumu ile kiracıların yasal hakları...
KORONA VİRÜSÜNÜN İŞ SÖZLEŞMESİ VE KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Korona virüsünün küresel bir boyut kazanmasıyla birlikte, ilgili kurum ve vatandaşlar kendi nezdinde sağlık kısmıyla alakalı önlem almaya çalışmakta lakin ne yazık ki virüsün, olağan hayatımıza etkileri sadece sağlık açısından risk...
YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI (ASFALT KATILIM PAYI) DAVASI
YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI (ASFALT KATILIM PAYI) DAVASI arasında, "asfalt parası" veya "asfalt katılım payı" olarak bilinen ve telaffuz edilen "Yol Harcamalarına Katılma Payı" 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiştir....
MİRASLI ARAZİLER VE TOPRAK KORUMA KANUNU
2014 senesinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yeni kanun ile asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramları tanımlanmış, belirlenen...
HARİCEN SATIM
Gayrimenkulün öngörülen biçim şartına uyulmadan satılmasına haricen satım denir. Burada tescil yapılmamış olmakla beraber, alacaklı gayrimenkule zilyet olmuştur. Tapuda kayıtlı bir gayrimenkul, borçlandırıcı ve tescil işlemlerinin yapılması...
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ
Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesinde müteahhit, arsa sahibinin arsası üzerine, arsadaki belli payların mülkiyetine karşılık bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle bina yapma vecibesi altına girer. Arsa payı karşılığı kat...