banner285
SMMM Yeşim TURAN
SMMM Yeşim TURAN
Yazarın Makaleleri
BİLİRKİŞİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ
BİLİRKİŞİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ Mahkemeler uzmanlık isteyen konularda sıklıkla bilirkişi deliline başvurmaktadırlar. Hatta son dönemlerde tıpkı hekimlerin neredeyse soğuk algınlığı tanısını bile bir takım cihazlarla yapılan tetkiklere...
MATRAH ARTTIRIMI YAPMAYAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ DUYURU
Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi matrah ve vergilerinin...
GECİKME ZAMMI İLE GECİKME FAZİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN.
GECİKME ZAMMI İLE GECİKME FAZİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN. İŞTE FARKLARI Mükellefler tarafından Gecikme zammı ve gecikme faizi çoğunlukla birbirlerine karıştırılmaktadır. Peki bu kafa karışıklığına yol açan gecikme zammı ve gecikme...
Borçlunun Ölümü Halinde Mirasçılardan İdari Para Cezası Tahsil Edilemez.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 7. Maddesine göre; 'Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu Kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan...
ŞİRKET ÜNVANI SEÇERKEN MERSİS’E GÜVENMEYİN…
ŞİRKET ÜNVANI SEÇERKEN MERSİS'E GÜVENMEYİN… "TTK hükümleri ve sair mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde ünvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunlu olduğundan, kullanılmasına karar verilen ticare...