Annelerin yeni hakları 1 Temmuz’da başlıyor

 “ANNELER Günü”nde, annelere 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, yeni haklarını açıklamak istiyoruz.

AİLE KONUTU

Aile konutu, evli çiftlerin çocukları ile birlikte oturdukları ve ortak hayatlarını sürdürdükleri konuta deniliyor.

- Kira Sözleşmesi: Aile konutu olarak kiralanan konutun, kira sözleşmesi “eşin açık rızası olmadan” feshedilemeyecek.

- Satış, Bağış ve Rehin Yasağı: Aile konutu olarak kullanılan gayrimenkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne “aile konutu şerhi” verilmesini isteyebilecek.

Bu durumda, eşlerden biri diğerinin rızası bulunmadıkça; aile konutunu devredemez, satamaz, bağışlayamaz, ipotek tesis edemez, rehin veremez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıramaz. (Yeni Borçlar Kanunu, Md.349).

KEFİL OLMADA EŞİN RIZASI

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin “yazılı rızasıyla kefil” olabilecek.

Bu hüküm, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak, başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanacak (Md. 584).

Görüldüğü gibi, 1 Temmuz’dan itibaren erkekler, “Eşim istemiyor, kusura bakma” demeyi öğrenecekler..

Doğum yapan kadının kocası

DEVLET memuru ise, sorun yok.

Karısı doğum yapınca, 10 gün izin hakkı var.

SSK’lı (4/a’lı) ise, sorun var!

Karısı doğum yapınca, 10 dakika bile izin hakkı yok!

Nasıl, “fıkra gibi” değil mi?