Şirket yöneticileri rüyalarında SPK’yı görecekler

RÜYALARI DA genellikle “korkulu rüya” olacak.

Nedenine gelince, Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPK) ile ilgili bazı değişiklikler yapılması söz konusu.

Bu değişikliklerden biri de SPK Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Siz bu işi beceremiyorsunuz” diyerek şirket yönetim kurulu üyelerini “kapının önüne” koyma ve yerlerine de “yeni yönetim kurulu üyesi atama yetkisi” ile ilgili..

SERMAYE AZALDI

Yapılacak olan düzenlemeye göre;

İşletmenin konusuna aykırı görülen durum ve işlemleri sebebiyle, “sermayenin veya malvarlığının azalmasına veya kaybına yol açıldığı” iddiasıyla, şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilip, yerlerine başka yönetim kurulu üyeleri atanabilecek!

Bu yetki birçok yöneticiyi tedirgin edecek.

Yeni düzenlemede, sermaye veya malvarlığında “azalma veya kayıp” ile ilgili asgari bir tutar ya da oran da belirlenmemesi de ciddi bir boşluk!

“İşletmenin konusuna aykırı” olmaya gelince, Yeni TTK ile “ultra vires” kalktı.

Şirketler, faaliyet konuları dışındaki alanlarda da iş yapabilecekler.

Bunu cezalandırmak da yanlış!

Tasarının 91 inci maddesinde yer alan bu düzenleme aynen yasalaşırsa, ortalık “toz duman” olur.

KİMSE RİSK ALMAZ

Öncelikle şu hususu belirtelim; “ticari hayat” ve “risk” içiçedir.

Yapılan yatırımlarda, ihracat ve ithalat olayında, taahhütlerde, ödemelerde, faiz, kur ve fiyat artışlarında, sonradan gelen ek vergi, gümrük, fon ve vergi artışlarında, rekabette, petrol ve maden aramalarında, yeni bir ürünün imalatında, dağıtımında vs. sürekli risk vardır.

Kaplumbağa bile, yürümek için başını çıkartıp risk alıyor.

Risk alınan karar ve uygulamalardan doğabilecek olumsuz sonuçlar, şirket yöneticilerini risk almaktan uzaklaştırabilecek bu da şirketin performansını etkileyecektir.

Mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olması halinde, yöneticiler hakkında, önceden olduğu gibi gereken işlemlerin yapılmasını doğal karşılıyoruz. Ancak yeni düzenlemede olay çok farklı.

YABANCI ÜRKER

Türkiye’nin yabancı sermaye yatırımına ihtiyacı var.

Özellikle “doğrudan yabancı sermaye yatırımı” yapacak olan şirketler için Türkiye’deki mevzuat ve uygulama çok önemli.

Türkiye’de kuracakları veya ortak olacakları, SPK’ya tabi olan şirketin, bazı gerekçelerle yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilebileceğini yerlerine başkalarının getirileceğini öğrenmeleri, yabancı yatırımcıyı ürkütür.

NE YAPILABİLİR?

Öncelikle, “yönetim kurulu üyelerinin SPK tarafından görevden alınması” ile ilgili düzenlemeyi, tasarıdan çıkarmak gerekiyor.

SPK’nın yönetimi görevden alması halinde, yeni yönetim kurulu üyelerinin yapacağı hatalardan veya verecekleri zararlardan, kim sorumlu olacaktır?

Oysa, SPK’ca yeni bir yönetimin oluşturulması yerine “olağanüstü genel kurula gidilmesi” ve yönetim kurulunun genel kurulca belirlenmesi daha sağlıklı bir uygulama olur.

SPK’nın mevcut şirket yönetimini görevden alıp, başka kişileri yönetime ataması ile ilgili düzenlemeyi, yasa çıkmadan gözden geçirmekte yarar var.
BUGÜN