Şiddete uğrayan kadın ve çocukların hem maddi hem manevi yönden korunması ve desteklenmesine yönelik bir dizi yenilikler getiriliyor.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ''Konukevleri Yönetmeliği Taslağı'' hazırlandı. Buna göre, kadın konukevlerindeki hizmetin çeşit ve niteliği, işleyişi, personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, işbirliği ve denetime ilişkin esasları yeniden düzenleniyor.

Kadın Konukevleri Yönetmelik Taslağı'na göre, hayati tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar hakkında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinasyonunda kolluk kuvvetleri ve kadın sığınmaevleri tarafından her türlü tedbir alınarak, koruma planı hazırlanacak.

Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan kuruluşa kabul edilecek.

Koruma Verilecek


Hayati tehlikesi bulunan kadının ikameti veya işyeri önünde kolluk kuvvetleri tarafından personel görevlendirilecek.


Tedbirlerin uygulanacağı bölgelerde görevli kolluk tarafından kontroller sıklaştırılacak, kadının işyerine, okula ve benzeri yerlere gidiş gelişlerinde veya kuruluştan dışarı çıktıklarında görevli ekibin refakat etmesi sağlanarak önleyici kolluk tedbirleri uygulanacak.


Panik butonu ve Mobil Cihaz


Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından alınan bilgiler doğrultusunda gerekirse kadın; konukevi içerisinde korunabilecek. Panik butonu ve mobil cihaz da dahil olmak üzere teknik araç ve gereçlerle takibi yapılmak kaydıyla izlenebilecek.


Ev Kiralanacak


8 yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.


18 yaşından küçük kız çocukları anneleri ile kuruluş hizmetinden yararlanabilecek. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ise her türlü mobilya beyaz eşya, kira, cari gideri ve iaşesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilecek.


Harçlık Verilecek


Kadın konukevlerinde kalan kadınlara, Bakanlıkça her yıl belirlenen 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık net asgari ücret tutarının otuzda biri oranında günlük ödeme yapılacak.


Öğrenim gören çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin araç, gereç ve gerekli kayıt, harç masrafları ile okullarına gidiş ve gelişlerindeki ulaşım giderleri karşılanacak.


Öğrenim çağındaki çocuklara, Bakanlığa bağlı çocuklara verilen miktar kadar net aylık harçlık verilecek.


Konukevinden ayrılacak kadınlara, ihtiyacı olduğu takdirde bir yıllık kira bedeli ödenecek, ev eşyası alınacak ve bir defaya mahsus en yüksek devlet memuru aylığı tutarında nakdi yardım yapılacak.Konukevinin Adresi Gizli Tutulacak

Kadın konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulacak. Kuruluşun adresi, telefon numarası gizli tutulacak. Kuruluşu tanıtan tabela asılmayacak, temel atma ve açılış töreni düzenlenmeyecek ve kuruluşa doğrudan başvuru kabul edilmeyecek.AA