BRİCS,  dünyada hızla büyüyen 5 ülkenin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın bir araya gelmesi ile oluşan bir organizasyondur. BRİCS ülkeleri Dünya ekonomisinde başat rol oynamaktadırlar.

BRİCS, Xiamen zirvesinin önemli kararlar alması bekleniyor.

PUTİN,” kendi imzası ile yayınlanan makalesinde BRİCS Xiamen zirvesinin 21. Asrın sorunlarına çözüm bulma çabalarına büyük güç katacaktır” diye yazdı.

Putin makalesinde özetle şunları yazdı:

Karşılıklı saygı,  eşitlik, uzlaşma prensiplerine dayanan BRİCS aktiviteleri önemlidir. BRİCS içerisinde hiç kimseye baskı uygulanamaz. Bizim görevimiz açıklık ve karşılıklı güvenle başarılı işler yapmaktır.

Bizim amacımız işbirliği içerisinde adil, çok kutuplu ve bütün ülkelerin eşit koşullarda yarıştığı bir dünya yaratmaktır.

Rusya ve Çin, Kore yarımadasındaki sorunları çözmek için zamanla tansiyonu düşürme, güvenlik ve barışın devamı için bir mekanizma oluşturma konusunda bir yol haritası oluşturdular.

Putin,Çin’i BRİCS  Xiamen zirvesine katkıları için tebrik etti.

adaletbiz

China Daily

NOT: BRİCS  Xiamen zirvesi 3-5 Eylülde gerçekleşecek