Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla bölge adliye ve idare mahkemelerindeki dairelerin işbölümünü yapma yetkisi bu mahkemelerden alınarak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) verildi. 16 Nisan referandumunun ardından partili Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından üyeleri atanan HSK, kritik işler yapan ve iktidarın hoşuna gitmeyen kararlar veren dairenin işbölümünü değiştirebilecek. Böylece bölge adliye ve idare mahkemeleri kontrol altında tutulacak.

Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarıyla önceki gün TBMM Başkanlığı’na Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişine Dair Kanun Tasarısı sunuldu. Tasarının, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde uygulamada ortaya çıkan birtakım farklılıkların giderilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümlenmesini amacıyla hazırlandığı belirtildi. Ancak tasarıda, kritik bir düzenleme yer yapıldı. Buna göre mevcut uygulamada bölge adliye ve idare mahkemeleri, kendi daireleri arasındaki iş bölümünü başkanlar kurulu belirliyordu. Bu yetki başkanlar kurulundan alındı.

Tasarıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, HSK’ce belirlenecek. Yine benzer şekilde bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirleme görevi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla HSK’ye verilecek. Böylece doğrudan partili Cumhurbaşkanı ve onun güdümündeki Meclis çoğunluğu tarafından oluşturulan HSK; bu mahkemelerde hangi dairenin hangi görevleri yapacağını merkezden belirleyecek.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr