Rahmi
Rahmi
15 Nisan 2019 Pazartesi 16:51
Rehin ile temin edilen alacaklarda ihtiyati haciz kararı

ÖZET

Alacak rehinle temin edildiğinden istinaf talebinin kabulüne, esas mahkemesinin ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2019/278
KARAR NO : 2019/219
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 01/11/2018 (Ek Karar)
NUMARASI : 2018/1026 D. İş- 2018/1029 K.
DAVA: İhtiyati Haciz
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 21/02/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 03/03/2019
İlk derece mahkemesince 01/11/2018 tarihli ihtiyati hacze itirazın reddine yönelik verilen ek kararın ihtiyati hacze itiraz eden borçlu ... vekilince istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü.
TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ....A.Ş. Kumkapı Şubesi'nce, kredili müşterilerinden ... Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne 25/03/2016 Tarih 1.200.000- TL limitli ve 21/09/2017 tarih ve 4.000.000- TL limitli ve 21/05/2016 tarih ve 9.500.000- TL limitli Genel KrediSözleşmeleri gereğince ticari krediler kullandırıldığını, kredi borçlusunun imzalanan taahhütname gereği bankaya olan edimlerini yerine getirmediğini, gerek kredi borçlusunun edimlerini yerine getirmemesi, gerekse borçlularca imzalanan Genel Kredi Sözleşmesinin 4. Maddeleri gereği Gebze .... Noterliği'nin 30/07/2018 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesinin keşide edilerek toplamda 9.126.480,44- TL olarak hesap kat'ı yapıldığını ve borcun muaccel hale geldiğini, ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yönetici tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletlerde, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkarlar tarafından verilecek kefaletlerin 27/12/2006 tarihli ve 5570 Sayılı Kamu Sermayeli Bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılmasına dair kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet koperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilece kefaletler için eşin rızasının aranmayacağını belirterek, borçlulardan toplam 9.126.480,44- TL alacağın tahsilini teminen ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece 19/09/2018 tarihli karar ile; alacaklının borçludan alacağı olan (9.126.480,44 TL)'nın tahsilinin ifasını temin bakımından, vaki isteği İ.İ.K.'nun 257.maddesi 1.fıkrasına uygun bulunmuş, alacak rehinle temin edilmemiş ve karşı tarafla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı yeterli teminat da alınmış bulunduğundan, adı geçen borçlu/borçluların yukarda gösterilen malları ile alacaklarının; İstanbul ....İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasından tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ve bu dosyadan geçerli olmak üzere İcra İflas Kanunu'nda gösterilen muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine karar verilmiştir.
EK KARAR: Bu karara karşı ... vekili tarafından itiraz edilmiş, itiraz üzerine İlk Derece Mahkemesi'nce 01/11/2018 tarihli ek karar ile "İ.İ.K.'nın 265. maddesi kapsamında bulunmayan itirazın reddine" karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ:İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili istinaf başvuru dilekçesinde; alacağın rehinle teminat altına alındığını, bu teminatların müvekkili ...'a ait olduğunu, bu şekliyle ihtiyati haciz kararı verilebilmesinin ön koşulunu düzenleyen 257/1 fıkrasının rehinle temin edilmemiş olma şartının somut olayla bulunmadığının görüleceğini belirterek itirazlarının kabulü ile yerel mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
GEREKÇE:Alacaklı vekilinin muteriz müteselsil kefil hakkında yaptığı ihtiyati haciz başvurusu alacağın muaccel hale geldiği ve alacağın rehinle temin edilmediği gerekçesiyle kabul edilmiş ,ihtiyati haciz kararına itiraz da rehinin asıl borçlunun borcunu temin ettiği,müteselsil kefilin kefaletini temin etmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. İpotek akit tablolarının 1)maddesinde .... .A.Ş ile ...ltd.şti'nin her türlü sözleşme ve taahhütnamelere istinaden banka tarafından açılmış ve açılacak nakdi veya gayrinakdi,TL ile veya döviz ..kredilerden doğmuş veya doğacak her türlü asaleten veya kefaletenkredi borçları ile (ana para faiz,komisyon ,,masraflar dahil) ile sair bankacılık ve borç işlemlerinden doğmuş ve doğacak asalet ve kefalet borçlarının ayrıca herhangibir şekilde bankaya karşı doğmuş ve doğacak ipotek verenin asalet ve kefalet borçlarının teminatı olarak gayrımenkulü ..derecede ,fekki banka tarafından bildirilinceye kadar ,süresiz....TL için ... ipotek vermeyi kabul ettiği yazılıdır.İpoteklerin tamamında İpotek Veren gayrımenkul maliki ...'tur. İpoteğin asıl borçlunun asaleten ve kefaleten doğmuş ve doğacak borçları yanında, ipotek verenin asaleten ve kefaleten doğmuş ve doğacak borçlarını da teminat altına aldığı görülmüştür. Buna göre ihtiyati hacze itiraz eden borçlu müteselsil kefilin kefaleten sorumlu olduğu borcun da ipotek ile teminat altına alındığı ve ipotek tutarının talebe konu borç tutarını karşılamaya yeterli olduğu, dolayısıyla itiraz eden borçlu yönünden alacağın rehinle temin edilmemesi koşulunun ve ihtiyati haciz koşullarının mevcut olmadığı,ipoteğin asıl borçlunun borcunu teminat altına aldığı ,müteselsil kefilin kefalet borcunu teminat altına almadığına ilişkin gerekçenin doğru olmadığı anlaşılmaktadır.Tüm bu nedenlerle, HMK 353(1)b-2 maddesi uyarınca itiraz eden borçlu hakkında itirazın reddi yönündeki ek kararın kaldırılarak itirazın kabulü yönünde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: Muteriz borçlunun istinaf başvurusunun KABULÜNE, İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1026 D. İş-2018/1029 Karar sayılı 01/11/2018 tarihli ek kararının HMK.'nun 353(1)b-2 maddesi gereği KALDIRILMASINA; "İtirazın KABULÜNE, muteriz borçlu ... hakkında verilmiş olan 19.9.2018 tarihli 2018/1026 D.iş sayılı ihtiyati haciz kararının KALDIRILMASINA" İlk derece yargılamasına ilişkin olarak: "750,- TL vekalet ücreti ile 23,50- TL yargı giderinin alacaklıdan alınarak itiraz edene ödenmesine,"
35,90- TL peşin istinaf harcının talep halinde itiraz edene iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 362(1)-f maddesi uyarınca kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi. 21/02/2019

Av. Rahmi Ofluoğlu

B

Son Güncelleme: 15.04.2019 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.