Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak müfredata ilişkin çalışmaları tamamlandı. Ocak ayında kamuoyunun değerlendirmesine sunulan ve Talim Terbiye Kurulu’nun son halini verdiği müfredatın bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Müfredata yönelik yoğun eleştirilere karşın evrim teorisi konusu geri getirilmediği, tartışma yaratan ‘cihat’ kavramının müfredattan çıkarıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu’na sunulmasının ardından referandum sonrasına bırakılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin taslak ise müfredatın son hali ile birlikte askıya çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 13 Ocak’taki açıkladığı ve eğitim sendikaları, öğretmenler ile veliler tarafından binlerce değerlendirmenin yapıldığı yeni müfredat çalışmalarında sona gelindi. Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonla gelen değerlendirmelerin düzenlenmesi ve Talim Terbiye Kurulu’nun son şeklini vermesi sonrasında 2017-2018 eğitim döneminde 1,5 ve 9 sınıf öğrencilerine okutulmaya başlanacak müfredatın bu hafta içinde açıklanacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, “Atatürkçülük” kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkaran, Atatürk’ün işlenişinin kapsamını daraltan, Biyoloji ders programından Darwin’in Evrim Teorisi’ni çıkartan ve birçok seçmeli derste “cihat” kavramını anlatmaya hazırlanan MEB, gelen binlerce eleştirinin ardından bazı konularda değişikliğe gitti. Bakanlık ayrıca son şeklini almış müfredat ile birlikte aylardır bekletilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat taslağını da değerlendirmeye sunacak.

Atatürk’te ilerleme yok

MEB’in yeni müfredat taslak ders programlarının askıya çıkarıldığı siteye 28 günde 175 bin 342 yorum iletilmişti. Milyonlarca kez görüntülenen sitede ilkokul, ortaokul ve lise ders programları için yapılan binlerce değerlendirme bakanlık tarafından kurulan komisyon tarafından derlenmiş ve Talim Terbiye Kurulu’na son halini vermesi için sunulmuştu. En çok öneri ve şikâyetin yapıldığı ve ortaokulda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilkokulda Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltıldığı Sosyal Bilgiler derslerinde binlerce eleştiriye karşın ciddi bir geri dönüş olmadığı öğrenildi.

Evrim’de dönüş yok

Eğitim sendikaları ve velilerin 10 bine yakın şikâyet ilettiği, üniversitelerin “Zorunlu Eğitim Müfredatında Evrimsel Biyoloji Konusunun Yer Almasının ve Kapsamının Artırılmasının Gerekliliği Hakkında” başlıklı rapor sunarak itiraz ettiği Biyoloji dersinde ise bakanlık geri adım atmadı. Yeni müfredatta, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi “İlim midir, varsayım mıdır” diyerek çıkartan MEB’in, eleştirilere karşın üniteyi müfredatın son halinde de kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

Cihat çıkarıldı

MEB, taslak müfredatta çocuklara 7. sınıftan itibaren “cihat” kavramının anlatılmaya başlanmasına karşı gelen tepkileri ise görmezden gelemedi. Birçok derste, ‘cihat’ kavramının ‘değerler’ başlığı altında yer verildiği müfredatta, ortaöğretimde seçmeli ders olan “Temel Dini Bilgiler Dersi” kapsamında şehitlik, gazilik gibi konuların yanında da ‘cihat’ konusunun anlatılacak olmasını Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin’in “Cihat son zamanlarda biraz daha siyasal bir kavram halini aldı. İdeolojik veya siyasi bir çağrışım yapacak şekilde kullanıldıysa düzeltilir” değerlendirmesinin ardından kavramsal olarak ders programlarından çıkarılacağı öğrenildi.

Müfredat kapsamında en çok merak edilen ve aylardır bekletilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programı da yaşanan yargısal ve siyasi süreçlerin ardından askıya çıkarılmaya hazırlanılıyor. MEB, merak edilen dersin programı için önce Dışişleri Bakanlığı’na din dersi ile ilgili olarak AİHM kararlarını sordu. Ardından derse yönelik hazırlanan taslak müfredatın, “bilgilendirme amaçlı” olarak AİHM’ye gönderildiği öğrenildi. Bakanlık bu süreçlerin sonrasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatını Bakanlar Kurulu’na sundu. Bakanlar Kurulu’nda “muhafazakar kesimi rahatsız edebilir” değerlendirmesi yapılan müfredat, referandumunun sonrasına bırakılmıştı. Uzun uğraşların sonunda hazırlanabilen ders programının da Bakan Yılmaz tarafından diğer derslerin son hali ile birlikte askıya çıkarılarak değerlendirmeye sunulacağı öğrenildi.

Dinde sahiplenme kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, bakanlık yaşanan tartışmalar ve AİHM’de açılabilecek davalara karşı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin dilinde sadeleştirmeye gitti. Alevilik ve diğer dinlere daha geniş yer verilen ders programında dilde yaşanan sadeleşme ile kavramlardaki sahiplenmeden vazgeçildi. Bu kapsamda seçmeli olarak verilen “Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi” yeni müfredatta “Peygamberimiz’in Hayatı” dersine dönüştürülse de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise “Dinimiz” yerine “İslam Dini”, “Peygamberimiz” yerine “Hz. Muhammed” gibi kavramsallaştırmaya gidildi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr