KUTUPLAR YENİ ÇATIŞMA ALANLARI OLACAK

Erime bir taraftan büyük felaketi getirirken diğer yandan insanlığa yepyeni imkânlar sunmaktadır. Erime artıkça bu kaynaklar daha ulaşılabilir olmaktadır. Kutuplarda zengin madenlerin yanı sıra zengin petrol ve doğal gaz olduğu biliniyor. Kutup ülkeleri arama ruhsatlarını vermeye başladılar bile. Diğer yandan gelecek vaat eden kutuplar yeni çatışma alanları olmaya da aday. Norveç şimdiden askeri kumanda merkezini kuzey kaydırırken, Rusya bölgeye yeni kuvvetler yerleştirmektedir. NATO bölgede tatbikatlar yapmaktadır. http://www.ilk-kursun.com/haber/103603 sitesinde  bu gelişmeleri ele alan Türker Ertürk’ten aşağıya yaptığımız alıntılar bu savı doğruluyor..

“Son yıllarda NATO, kuzey kutup bölgesindeki askeri faaliyetlerini sıklaştırmakta ve çapını her geçen yıl büyütmektedir. Rusya ise bu tatbikatın kışkırtma amaçlı olduğunu iddia etmektedir. NATO’nun kuzey kutup bölgesinde örneğin Kanada’da aynı tatbikatı yapması mümkün iken Rusya’nın hemen yanı başında İsveç ve Norveç’te yapması kışkırtma iddiasını doğrular niteliktedir.”

………………………………………………………..

“….Son araştırmalarda dünya petrol rezervinin yüzde 13’ü, doğal gazın ise yüzde 30’unun burada bulunuyor olması bölgeyi ilgi odağı ve çıkar çatışmalarının merkezi haline getirmiştir.

Bu bölgenin geniş buzul alanlarının iklim değişikliği nedeniyle erimeye ve azalmaya başlaması ve dolayasıyla ulaşıma açılması ayrıca enerji kaynakları bakımından zengin olduğunun fark edilmesi burasını çevresindeki ülkeler için kriz ve potansiyel çatışma alanı haline getirmiştir.

Bölgede sürekli asker konuşlandırılması ve çapı giderek artan tatbikatların icrası paylaşım mücadelesinin sert geçeceğinin bir habercisidir.

Rusya kuzey kutup bölgesini ülkesi için en önemli enerji kaynağı üssü haline getirmek istiyor ve bunun için 50 milyar dolar ayırmış durumda. Rusya’nın karşısında ABD ve Kanada ikilisi hatta dört NATO ülkesinin çıkar ve birlikte hareket etme iradesi var.”

ERİME HIZLI

Dünyanın diğer bölgelerine kıyasla kutuplar iki kez ısınıyor, yani diğer bölgelerde ısınma bir ise kutuplarda iki katı oluyor..

SUVEYŞ KANALI ÖNEMİNİ YİTİRİYOR

Buzulların erimesinin diğer bir sonucu da doğu-batı arasındaki yolun kısalması. Kutuplardan geçen yol Asya’nın doğusu ile Batı Avrupa arasındaki yolu 1/3 e indiriyor. Bu gelişme kanaldan yılda 5 milyar dolar gelir sağlayan Mısır’ın aleyhine.

TARİH SINIF MÜCADELELERİ TARİHİ Mİ?

Karl Marx tarih sınıf mücadelelerinden ibarettir diyor. Şimdi buna ilaveten dünyanın ısınması yeni bir tarih yaratıyor diyebilir miyiz?

BOP YERİNİ BÜKUP’A MI BIRAKIYOR?

BOP giderek önemini yitiriyor, büyüklerin yeni çatışma alanları kutuplar olacak..

KAYNAK: The Economist

                    İlk kurşun

Rahmi Ofluoğlu