Murat Erşen’in Fransızcadan çevirisiyle okurlara sunulan kitapta son dönemde dünyanın her yerinde dijital devrimin bir sonucu olarak satışlarda ve reklam gelirlerinde görülen düşüşün zayıflattığı medya kuruluşlarının kaliteyi ve bağımsızlıklarını kaybetmek pahasına el değiştirmesini ele alanıyor, medyanın ve demokrasinin yeni temeller üzerinde yapılandırılabilece ileri sürülüyor.

Cagé, kitabında kitle iletişim araçları ve bilişim sektöründeki baş döndüren gelişmelerle internet kullanımındaki hızlı artış ve yaygınlaşmanın olumsuz etkilerinin yaşandığı, tarihsel açıdan zor bir dönemeçten geçerken tasarruf tedbirleri ile sınırlandırılan ve yayın hayatına son verilmesiyle yüz yüze gelen medya kuruluşları için kurtarıcı bir model öneriyor.

Ünlü Fransız ekonomist Thomas Piketty’nin sözleriyle “iktidarın paylaşımına ve katılımcı finansmana dayanan” bu yeni örgütlenme tarzı “özel mülkiyet kavramını ve kapitalizmin demokratik olarak aşılması olanağını yeniden düşünmeye de çağırıyor”.

Julia Cagé, (d. 1984) Siyasal iktisat ve iktisat tarihi konularında uzmandır. Doktorasını Harvard Üniversitesi ve EHESS’te (EcoledesHautesEtudes en SciencesSociales – Sosyal Bilimler Yüksekokulu) tamamladı. Halen Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr