Baharla birlikte düşen mevye ve sebze fiyatları da emekçiyi kurtarmaya yetmedi. Türk-İş’in araştırmasına göre mart ayında havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarının etkisiyle gıda harcaması 1.44 oranında düştü. Buna karşın bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 1854 lira olarak hesaplandı. Asgari ücret ise 1404 lira. Aradaki 450 liralık fark, hükümetin belirlediği asgari ücretin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin martta açlık sınırı 1480 lira, yoksulluk sınırı da 4823 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.44 geriledi. Yılın ilk çeyreği itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 3.39 gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki aylık artış oranı yüzde 5.76 oldu.

9 gün yetiyor

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 1480.76 lira, yoksulluk sınırı da 4 bin 823.31 lira oldu. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 1853.89 lira oldu. Buna karşın yaklaşık 6 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücret 1404 lira. Asgari ücretli yapması gereken aylık asgari harcamadan 450 lira daha az ücret alıyor.

Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasını “ucu ucuna”, 28 gün karşılayabiliyor. Zorunlu harcamalara ancak 9 gün yetiyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr