Admin
Admin
15 Şubat 2016 Pazartesi 10:52
Hakim ve savcıların emekli maaşı ve ikramiyeleri nasıl hesaplanır?

Hakimler askeri hakimlik sınıfı ile normal hakimlik sınıfı olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Hakimler ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı göstergelerini 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundan ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden alır...

Anayasa Mahkemesi Başkan, üyeler, raportörler de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanundan almaktadırlar. Kanunlarda kimlerin ek göstergeden hangi tutarda, kimlerin yüksek hakimlik tazminatından hangi tutarda yararlandırılacakları belirlenmiş durumdadır. 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu da asker hakimlere yönelik hükümler içermektedir.

Diğer memurlarda makam tazminatı olarak yer alan mali hak, hakimlerde yüksek hakimlik tazminatı olarak belirtilmiştir.

Hakimler için diğer memurlardan farklı olarak bir emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Hakimlerde aynı şekilde hizmet + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler. Normal hakim ve askeri hakimlerin emekli maaşı ve ikramiyesi, tüm hizmet sınıflarında görev yapan memurlarda olduğu gibi sistematik olarak aynıdır.

Hakimlerde, yüksek hakimlik tazminatı emekli aylıklarına ek olarak makam tazminatında olduğu eklenmeketdir. Bu tazminatın gösterildiği yer 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının bulunmasında da bir farklılık yoktur.

Emekli aylığı unsurları şu şekildedir:
Derece/kademe
Gösterge
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
5434 SK/Ek Madde 70 hükmü uyarınca oransal olarak bulunan tutar

Yukarıdaki emekli maaş unsurları duruma göre memur maaş katsayısı veya taban aylık katsayısıyla çarpılmaktadır.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Gösterge Cetveli;

Unvan Derece Ek gösterge
a)Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 1 8000
b)Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 1 7600
c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibarende meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 
1 6400
d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcılar 1 4800

e) Diğer hakim ve savcılar

1
2
3
4
5
6
7
8

4.000
3.600
3.000
2.300
2.200
1.600
1.500
1.300


270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yüksek Hakimlik Tazminatı Cetveli:

Unvan Ek gösterge
(...) (1) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayış tay Başkanı ve (...) (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı 
15000
(...) (1) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
8000
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sayıştay Savcısı 
7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan Hakim ve Savcılar 
4500
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar 2000
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları 
2000


Askeri Hakimlerdeki yüksek hakimlik tazminatı da aşağıdaki şekildedir.

Unvan Tazminat Göstergesi
Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (...)
15000
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (...), Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları 
8000
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar 
7000
Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar
4500
Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar 2000


5434 sayılı Kanun hükmü:
Geçici Madde 1 - Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hakimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.

Unvan Tazminat göstergesi
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Sayıştay Savcısı 7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 4500


Cetvellerde belirtilen rakamlara göre 2016 yılı İlk 6 ay için geçerli memur maaş katsayısı üzerinden hesapladığımız emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları şu şekildedir. Tutarlara 5454 sayılı Kanun gereği % 4 oranında ek ödeme eklenmiştir. Tüm ünvanlarda 1 inci derece 4 üncü kademe baz alınmıştır. 
30 YIL HİZMETİ OLAN32 YIL HİZMETİ OLAN34 YIL HİZMETİ OLAN36 YIL HİZMETİ OLAN38 YIL HİZMETİ OLAN40 YIL HİZMETİ OLAN41 YIL HİZMETİ OLAN42 YIL HİZMETİ OLANANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANIEK GÖSTERGE 9000YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000EMEKLİ AYLIĞI71787272736674607554764876957742EMEKLİ İKRAMİYESİ135566144604153642162679171717180755185274189792ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİEK GÖSTERGE 8000YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000EMEKLİ AYLIĞI68246909699370797164724972917334EMEKLİ İKRAMİYESİ122777130962139147147332155517163702167794171887Danıştay Başkanı, Danıştay BaşsavcısıYargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcısıUyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşsavcısıEK GÖSTERGE 8000YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 35000EMEKLİ AYLIĞI66386724680968946979706471077149EMEKLİ İKRAMİYESİ122777130962139147147332155517163702167794171887Yargıtay, Danıştay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili,
Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, Askeri Yargıtay Daire Başkanları,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire BaşkanlarıEK GÖSTERGE 7600YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 26000EMEKLİ AYLIĞI57785862594660306115619962426284EMEKLİ İKRAMİYESİ121711129825137939146053154167162281166338170395Danıştay, Sayıştay, Yargıtay Üyeleri, Birinci sınıf hakim ve savcılar,
Birinci sınıf hakim vesavcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve
danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar,
Anayasa Mahkemesi raportörü, Sayıştay Savcısı, Askeri Yargıtay Üyesi,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi, Birinci sınıfı ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları
üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylarEK GÖSTERGE 76000YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 24000EMEKLİ AYLIĞI55935677576258465930601560576099EMEKLİ İKRAMİYESİ121711129825137939146053154167162281166338170395Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte
üç yılını doldurmuş Yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilme hakkını
kazanmış birinci sınıf hakim ve savcı , Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 1 yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri
hakim subaylarEK GÖSTERGE 6400YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 16000EMEKLİ AYLIĞI46254703478248604939501850575097EMEKLİ İKRAMİYESİ113451121014128577136141143704151267155049158831Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş ve birinci derece aylığını almış
olan hakim ve savcı, Birinci sınıf ayrılmış diğer sayıştay meslek
mensupları, Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subay,
Birinci derece aylığını almış birinci sınıfa geçirilmiş niteliklerini
muhafaza edenlerEK GÖSTERGE 4800YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000EMEKLİ AYLIĞI37423812388339534023409441294164EMEKLİ İKRAMİYESİ101594108367115139121912128685135458138845142231Derecesi 1 olan Sayıştay Savcı YardımcısıEK GÖSTERGE 4000YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000EMEKLİ AYLIĞI35423608367337393804386939023935EMEKLİ İKRAMİYESİ94399100693106986113279119573125866129012132159Diğer hakim ve savcılar: Bu gruba girenlerin makam ve görev ve
temsil tazminatları bulunmuyor. Ek göstergeleri de dereceleri itibariyle belirlenmiştir.EK GÖSTERGE1 inci derece40002 nciderece36003 üncü derece30004 üncü derece23005 inci derece22006 ncıderece16007 nciderece15008 inci derece 13009 uncu derece 1150 (diğer askeri hakim ve savcılar için geçerlidir)20 YIL23 YIL25 YIL27 YIL30 YILYÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI YOKTUR.EMEKLİ AYLIĞI22842386245525192618EMEKLİ İKRAMİYESİ6275572290786668496094399BU GRUP İÇİN 1 İNCİ DERECE 4000 EK GÖSTERGE İÇİN TUTARLAR BULUNMUŞTUR
Kaynak: memurlar.net
Son Güncelleme: 15.02.2016 10:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.