17 Nisan 2017 Pazartesi 12:22
Bütçe 19,5 milyar lira açık verdi


Maliye Bakanlığı 2017 yılı Mart ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre 2016 yılı Mart ayında 6,6 milyar TL açık veren bütçe, 2017 yılı Mart ayında 19,5 milyar TL açık verdi. 2016 yılı Mart ayında 160 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Mart ayında 12,4 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2017 yılı Mart ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında azalarak 39,1 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 25 oranında artarak 58,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artarak 33,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 28,2 oranında artarak 51,4 milyar TL oldu.

OCAK-MART 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
2016 yılı Ocak-Mart döneminde 46 milyon TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 14,9 milyar TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 16,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 3,9 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında artarak 144,7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 21,3 oranında artarak 159,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
2017 yılı Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artarak 121,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,2 oranında artarak 140,8 milyar TL oldu.

MART 2017 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Mart ayında 6 milyar 569 milyon TL açık vermiş iken 2017 yılı Mart ayında 19 milyar 512 milyon TL açık verdi. 2016 yılı Mart ayında 160 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Mart ayında 12 milyar 362 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2016 yılı Mart ayında bütçe giderleri 46 milyar 838 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 25 oranında artarak 58 milyar 571 milyon TL oldu. 2016 yılı Mart ayında faiz hariç bütçe giderleri 40 milyar 109 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Mart ayında yüzde 28,2 oranında artarak 51 milyar 421 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Mart ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 oranında artarak 7 milyar 150 milyon TL olarak gerçekleşti.
2016 yılı Mart ayında 40 milyar 269 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılı Mart ayında yüzde 3 oranında azalarak 39 milyar 59 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 8,9 oranında artarak 33 milyar 201 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ
2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon TL ödenekten Mart ayında 58 milyar 571 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 46 milyar 838 milyon TL harcama yapıldı. 2017 yılı Mart ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 587 milyar 624 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i kullanılarak 51 milyar 421 milyon TL gider gerçekleştirildi.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artarak 12 milyar 873 milyon TL oldu. 2017 yılı Mart ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u kullanıldı. 2017 yılı Mart ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artarak 2 milyar 83 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon TL ödeneğin yüzde 7,7’si bu ayda kullanıldı.
2017 yılı Mart ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında artarak 4 milyar 685 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon TL ödeneğin yüzde 9’u bu ayda kullanıldı.
2017 yılı Mart ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 oranında artarak 27 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon TL ödeneğin yüzde 10,9’u bu ayda kullanıldı.
2017 yılı Mart ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 13 milyar 751 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 238 milyon TL oldu.
2017 yılı Mart ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 512 milyon TL, mahalli idare payları 4 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayında 3 milyar 212 milyon TL sermaye gideri, 468 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 54 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 oranında artarak 7 milyar 150 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ
2016 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 40 milyar 269 milyon TL iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 3 oranında azalarak 39 milyar 59 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artarak 33 milyar 201 milyon TL oldu.
2017 yılı Mart ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 oranında azalarak 3 milyar 626 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 634 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 598 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Mart ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 71,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 15,6, özel tüketim vergisi yüzde 13,3, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 12,3, damga vergisi yüzde 10,3, gelir vergisi yüzde 10, harçlar yüzde 9,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,8 artmışken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 33,1 oranında azaldı.

OCAK-MART 2017 DÖNEMİ
Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 46 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 14 milyar 922 milyon TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 16 milyar 512 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 3 milyar 902 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri 131 milyar 667 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 21,3 oranında artarak 159 milyar 657 milyon TL oldu.
2016 yılı Ocak-Mart döneminde faiz hariç bütçe giderleri 115 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 22,2 oranında artarak 140 milyar 832 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Ocak-Mart döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak 18 milyar 824 milyon TL olarak gerçekleşti.
2016 yılı Ocak-Mart döneminde 131 milyar 714 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 9,9 oranında artarak 144 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 12 oranında artarak 121 milyar 616 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ
2017 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 159 milyar 657 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 oranında artarak 41 milyar 904 milyon TL oldu.
2017 yılı Ocak-Mart döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında artarak 6 milyar 992 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 11 milyar 53 milyon TL olarak gerçekleşti.
2017 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 oranında artarak 71 milyar 426 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 oranında artışla 38 milyar 198 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 449 milyon TL oldu.
2017 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 14 milyar 763 milyon TL oldu.
2017 yılı Ocak-Mart döneminde 4 milyar 991 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 117 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 3 milyar 349 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak 18 milyar 824 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ
2016 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 131 milyar 714 milyon TL iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 9,9 oranında artarak 144 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artarak 121 milyar 616 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak 16 milyar 447 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 4 milyar 469 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 203 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Ocak-Mart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 22,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,8, özel tüketim vergisi yüzde 10,9, damga vergisi yüzde 9,7, gelir vergisi yüzde 9,2, harçlar yüzde 7,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,6 oranında arttı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 17.04.2017 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.