banner285
Admin
Admin
19 Ocak 2018 Cuma 11:29
By Lock Davalarında  CEVAPLANMAYAN SORULAR

By Lock Davalarında  CEVAPLANMAYAN SORULAR              

 

Özellikle Av.Ali Aktaş meslektaşımızın özel gayreti ve başarısıyla By Lock Davalarında şu ana kadar ki; en büyük açık bulunduğu için kendisini meslektaş olarak tebrik ediyorum.

Ancak mahkemelerde gözlemlediğimiz,  sanki başka açık yokmuş gibi hala her türlü araştırma taleplerimizi red etmeye devam etmeleridir.

Camia olarak dikkatimizi ve yoğunlumuzu tekrar By Lock davalarına çevirmemiz gerektiğini, Çünkü; Av. Ali Aktaş'ın bulduğu açığın Buzdağının Görünen Kısmı olduğunu düşünüyorum.

(By Lock Davalarına hakim olmak için adaletbiz.com sitesindeki diğer 4 yazıma bir göz atılırsa bu yazımın daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.)              

Şimdi Tekrar By Lock Davalarına ve cevapsız sorulara dönersek;

Malumunuz By Lock Davalarında dosyalarda KOM'dan gelen hiçbir hukuki değeri olmayan CBS belgesi haricinde sadece 2  delil var.Bunlar;

1)            BTK''dan gelen  CGNAT kayıtları ve  (her dosyada var)

2)            Varsa By Lock içerikleri denen; By Lock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı  (Çok az dosyada var)

Mahkemeler birinci belgeyi ve varsa 2. belgeyi USULEN (!)  bilirkişiye gönderiyorlar ve Sadece;

1.            By Lock tespit edilen GSM hattını kim kullandığı

2.            By Lock'a hangi cihaz ile bağlandığı

3.            By Lock'a  hangi tarihlerde Kaç gün bağlandığı

4.            By Lock'a toplamda kaç defa bağlandığı

gibi hiçbir teknik bilgi içermeyen  ve sadece dosyada BİLİRKİŞİ RAPORU BULUNSUN mantığıyla hazırlanmış raporlar USULEN (!) aldırılmaktadır.

Usulen diyorum çünkü, 1 yıldır mahkemelerden ısrarla hiçbir bilirkişi raporu aldırmadan verilen mahkumiyet kararlarına itirazlarımız sonucunda maalesef  hiçbir teknik inceleme konusu olmayan konularda söz konusu rapor aldırılmaktadır.  En azından Kayseri Mahkemeleri bu şekilde davranıyor.  Ancak ilginçtir Mesela Nevşehir  Ağır Ceza Başkanı bu konularda herhangi bir teknik bir bilgi gerekmediği için orası bu konularda ben incelerim diyerek rapor aldırmıyor. (ki bence en azından bu açıdan haklı)

Mahkemelere aşağıda ayrıntılarını da vereceğim teknik konularda Bilirkişi raporları aldırma taleplerimiz ise büyük bir istikrarla RED EDİLİYOR.

Ancak umuyorum ki; Aşağıda cevaplanmayan sorular mahkemelerce  bir gün incelendiğinde By Lock Davlarındaki Buz dağının görünmeyen yüzü ile de tanışacağımızı umuyorum.

Yazıyı çok Kısa tutmak isterdim ancak konunun biraz da teknik konu olması itibariyle her konuyu açıklamak gerektiği için birazcık da olsa uzatmak zorunda kalıyorum ve anlayışınıza sığınıyorum.

By Lock Davalarındaki CEVAPSIZ SORULARA gelince;                                                              

Öncelikle şunu  belirtmek isteriz ki, BTK (yani CGNAT) kayıtları ve By Lock Tespit tutanağı karşılaştırıldığında birbiriyle çelişmeme zorunluluğu aranacak en büyük KRİTERDİR.

Müvekkil Aleyhine sadece 0532 xxx xx xx nolu hattın  By Lock Tespit Tutanağının geldiği iddia edildiği için  bu tutanak ve CGNAT kayıtları KARŞILAŞTIRILDIĞINDA karşılaşılan YANLIŞLIKLAR şu şekildedir.

Şöyle ki;

Bu hat için Müvekkilin by lock'a yaklaşık 1,5 yıllık  bir dönemde;  3622 defa  By Lock Server'ı ile bağlantı kurduğu iddiası vardır.                               

Şimdi şu hususların TEK TEK İNCELENMESİ  gerekmektedir;

1)            Tüm bağlantılarda  By Lock Server'ının KAÇ IP'sinin  kullanıldığı

2)            Ekim 2015 ile Ekim 2016 arasında By Lock'un HANGİ IP'Sini kullandığı

3)            Mesaj ve Mail tarihlerinin CGNAT bağlantı tarihleri ile karşılaştırılması

4)            By Lock IP LOG Tablosundaki IP'lerin CGNAT'deki IP'ler ile karşılaştırılması

ŞİMDİ AYRINTILARA GEÇİYORUZ:

1-TÜM BAĞLANTILARDA  BY LOCK SERVER'ININ KAÇ IP'SİNİN KULLANILDIĞI

CGNAT kayıtlarına göre;Bu bağlantılar incelendiğinde müvekkilin ilk 769 bağlantıyı sonu 137 ile biten IP ile yaptığı  sonraki 2853'yı ise  sonu 177 ile biten IP  ile  yaptığı görülmüştür.

Şunu belirtmek isteriz ki; teknik olarak böyle bir sıralama mümkün değildir.

 Normal Şartlarda olması gereken; By Lock Server'ının 9 IP'sinin hiçbir sıraya bağlı olmadan karmaşık bir şekilde her bir bağlantı yenilendiğinde farklı bir IP almasıdır.

Ancak CGNAT kayıtları incelendiğinde ortada OLAĞANÜSTÜ bir düzen görülmektedir.

TEKNİK OLARAK BÖYLE BİR RASTLANTI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 Bu şekildeki bir ihtimal bırakın milyonda bir KATRİLYONDA BİR dahi MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Eğer bu husus bir bilirkişiden  sorulduğu takdirde, bu iddiamızın doğruluğu ortaya çıkacaktır.

2- EKİM 2015 İLE EKİM 2016 ARASINDA BY LOCK'UN HANGİ IP'SİNİ KULLANDIĞI (Mevcut Dosyaya göre)

(Bu yazımı okuyan herkesin bu maddeye özellikle dikkat etmesini ve kendi dosyalarında durumu karşılaştırmalarını istirham ediyorum.)

MIT'ın hazırlamış olduğu By Lock Teknik Raporunun 13. sayfasındaki    ".....bu kapsamda, 1Eylül 2015 - 9 Ekim 2016  tarihleri arasında anılan IP adreslerinden yalnızca 46.166.160.137  adresinin bylock.net alan adı ile kullanıldığı, diğer  IP adreslerinin herhangi bir alan adı ile eşleşmediği bulgusuna ulaşılmıştır......" açıklamaları mevcuttur.

CGNAT kayıtlarını incelediğimiz zaman ise anılan tarihleri arasında  46.166.160.177 nolu ile IP ile  eşleştirme yapılmıştır.

 MIT'ın hazırlamış olduğu By Lock Teknik Raporuna göre; mezkur tarihlerde  1177 ile biten  IP  ile bağlantı kurulması MÜMKÜN DEĞİLDİR.  (Rapora göre sadece sonu 137 ile biten IP ile  bağlantı kurulabilir.)

Bu iki husus incelendiğinde görülecektir ki; CGNAT kayıtları tamamen YANLIŞTIR.

Eğer bu husus bir bilirkişiden  sorulduğu takdirde, bu iddiamızın doğruluğu ortaya çıkacaktır.

3- MESAJ VE MAİL TARİHLERİNİN CGNAT BAĞLANTI TARİHLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Dilekçemiz ekinde  EK-1 Belgesi olarak sunduğumuz By Lock Tespit Tutanağı MESAJ İÇERİKLERİ kayıtlarına göre; Müvekkilin yaptığı iddia edilen Mesaj-Maillerin Tarihlerini   İLE   CGNAT kayıtlarındaki tarihler    KARŞILAŞTIRDIĞIMIZ zaman;  ortaya KORKUNÇ bir gerçek  çıkmaktadır.

Bu karşılaştırmaya göre; By Lock Tespit Tutanağındaki  toplam da; 64  adet mail-mesajlaşma  tarihlerinin  56 tanesinde; CGNAT ile karşılaştırıldığında By Lock ile bağlantısı yoktur.

YANİ;

64 adet mesaj-mail işleminin  54 tanesini By Lock Server'ına bağlanmadan yapmak gibi ANORMAL BİR DURUM söz konusudur.

Eğer bu husus bir bilirkişiden  sorulduğu takdirde, bu iddiamızın doğruluğu ortaya çıkacaktır.    

4- BY LOCK IP LOG TABLOSUNDAKİ IP'LERİN CGNAT'DEKİ IP'LER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Dilekçemiz ekinde EK-2 Belgesi olarak sunduğumuz  By Lock Tespit Tutanağı  IP LOG TABLOSU kayıtlarına göre; Müvekkilin 5 aylık  tespit edilen Log kayıtlarındakı IP numaraları, CGNAT kayıtlarındaki tarihler ile karşılaştırdığımız zaman; ortaya yine çok KORKUNÇ   bir GERÇEK ortaya çıkmaktadır.

Bu karşılaştırmaya göre; (ki tespit edilen tüm mesaj-mail trafiği bu tarihler arasındadır); IP Log tablosundaki   IP numaraları ile, CGNAT kayıtlarındaki IP numaraları TAMAMEN FARKLIDIR. Yani şu demektir: IP Log Tablosu ve CGNAT kayıtları tamamen HATALI  ve YANLIŞTIR. Yani bu kayıtlar birbirine AİT DEĞİLDİR.

Çünkü; IP Log tablosundaki  IP numaralarını  benzetmek gerekirse bir PARMAK İZİDİR.  ve CGNAT kayıtlarına göre de hiçbir parmak izi,  IP Log tablosundaki  IP numaraları ile UYUŞMAMAKTADIR.

Yani ortada  KABULÜ İMKANSIZ bir delil söz konusudur.

0.542.xxx xxx xx  NOLU HATTA ,   KORKUNÇ   HATA

Bu hatta ilişkin olarak; dosyamıza  HTS kayıtları ve içeriğinde;  müvekkilin CGNAT   ve GPRS kayıtları gelmiştir.

Bu kayıtlara göre;

1 Kasım 2015 ile 15 temmuz 2016 arasında  GPRS  toplam iletişim sayısı; 24956 tanedir.

Ancak;

Aynı hattın;

1 Kasım 2015 ile 15 Şubat 2016 arasındaki  By Lock server'ı toplam bağlantı sayısı ise; 53237 adettir.                                       

Yine ilginçtir ki;

1 Kasım 2015 ile 15 Şubat 2016 arasındaki  GPRS toplam iletişim sayısı ise; 11.026  adettir.

Yani;

Aynı dönem için; Toplam internet  bağlantı sayısı   11.026 iken, bu bağlantının tam 5 katı  kadar By Lock ile bağlantı kurulabilmektedir.                                               

HER DOSYADA CGNAT KAYDI OLABİLİR Mİ?

Gerek Basından gerekse Mahkemelerde bulunan ve şahsımın kamuoyuna ifşa ederek bildirdiği MIT'in hazırladığı By Lock Teknik Raporuna göre, Bu fetöcüler özellikle belli bir tarihten sonra herkese VPN kullanma zorunluluğu getirmişlerdi. (ki bu husus Etkin pişmanlık dosyalarındaki bilgilerden de teyit edilmektedir.)

Bu şu demek bazı kişilerin CGNAT kayıtları olması teknik olarak mümkün değil.

Çünkü  kişi By Lock'a VPN ile girdiğinde, By Lock'a ait 9 IP'den biri değil VPN'ye ait başka bir IP  görünecektir ki, bu durumda da CGNAT kayıtlarından kişinin  By Lock Bağlantısı TESPİTİ  mümkün olmayacaktır.

Ancak Mahkemelerde gördüğümüz kadarıyla CGNAT KAYITLARI olmayan tek bir dosya dahi YOKTUR.

Pekiii....

VPN kullanıldığı halde nasıl insanların bir şekilde  CGNAT kayıtları ortaya çıkmaktadır.

Yoksa nasıl olursa olsun  CGNAT kayıtları bir şekilde  dosyaya sokulmakta mıdır?

Yoksa yeni bir Ergenekon-Balyoz Davaları süreci mi yaşanmaktadır?

Bir duruşmada  sözlü olarak Mahkeme başkanımızın söylediğine göre 102 bin by lock kullanıcısının 30 binin By Lock Tespit tutanağı var diğerlerinin yok demiştir.

Bu durumda 72 bin (belki de daha fazla) kişinin By Lock mahkumiyeti sadece CGNAT kayıtlarından sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yukarıdaki tüm  cevapsız soruların dayanağı CGNAT kayıtlarıdır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere CGNAT kayıtları üzerinde BÜYÜK ŞÜPHELER vardır.

KORKARIM Kİ; By Lock davalarındaki  Buz dağının görünmeyen yüzü BTK'dan gelen CGNAT Kayıtlarıdır.

Bu şüphelerin giderilmesi de ancak tarafsız bilirkişilerce yapılacak incelemelerle mümkündür ancak mahkemeler tüm  Bilirkişi taleplerimizi RED ETMEKTEDİRLER.

TÜM BUNLARIN  İZAHI VAR MIDIR ?

TÜM BUNLARIN BİR  MANTIĞI VAR MIDIR ?

Ben bulamadım

Bulan varsa cevabını bekliyorum....                                               

Bu nedenle bu YANLIŞLIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN;

Mahkemelerin re'sen belirleyeceği BİLİRKİŞİ İNCLEMESİ İLE   bu soruların CEVAPLANMASI GEREKMEKTEDİR.

Ya da;

 MIT, KOM, BTK gibi kurumlardan bu çelişkilerin sorulması ve giderilmesi istenmelidir.                

Mahkemelerden ısrarlı yazılı taleplerime rağmen çözemediğim bu CEVAPSIZ SORULARI,  umarım kamuoyu vasıtasıyla çözebilme umuduyla.......

                                              

                                                                                                              Av.ERSİN KÖSEOĞLU

                                                                                                                    Kayseri Barosu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.