Eşlerini yakından takip ederek haklarında gizlice bilgi edinmeye Yargıtay'dan emsal karar çıktı. 

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, davacı erkek, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası açtı.

İlk derece mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda açılan boşanma davasını reddetti. Karara karşı davacı erkek, istinaf kanun yoluna başvurdu.

Davalı kadın tam kusurlu

İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesi, "davalı kadının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının tamamını kaldırılarak yeniden hüküm kurdu ve erkeğin davasının kabulüne ve ferilerine." karar verdi.

Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu Kira Bedelini IBAN'a Yatıranlar Dikkat! Yargıtay İşlem Ücreti Anlaşmazlığında Ev Sahibini Haklı Buldu

Davalı kadın temyiz istedi 

Bu kez, bölge adliye mahkemesince verilen bu karara karşı davalı kadın temyiz talebinde bulundu.

Telefona yüklenen program hukuka aykırı sayıldı

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmü bozarak şu ifadeleri kullandı: 

"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı tanıkları, davalı kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de davacı erkeğin duruşmadaki ‘kadının telefonuna ‘disk digger’ isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği’ beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez.

Diğer yandan davacı erkek tarafından dosyaya sunulan ve davalı kadına ait olduğunu iddia ettiği yazışmaların davalı kadın tarafından kabul edilmediği, davalı tarafından yazıldığı iddiasının soyut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar da kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.

Bu durumda, dinlenen tanıkların davacıdan edindikleri duyuma dayalı anlatımları da dikkate alındığında, davalı kadına yüklenen güven sarsıcı davranış vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmaktadır.

O halde, davacı erkeğin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

"Yargıtay eşe kusur olarak yüklenemeyeceğinin altını tekrar çizmiştir"

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söyledi:

"Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, diğer eşin rızası olmaksızın telefonuna yüklenen program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı delil olarak kabul ederek bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıanın diğer eşe kusur olarak yüklenemeyeceğinin altını tekrar çizmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 01.06.2017, 13.09.2017, 22.02.2018 ve 25.04.2022 tarihinde de bu doğrultuda kararlar vermişti."

https://www.ensonhaber.com/