DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı “istihdam teşvikleri”nin kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu olduğuna dikkat çekerek “İşsizin parasını alıp işverenlere vermek ne helaldir ne de hoş; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan elinizi çekin” dedi.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, işverenlere sağlanan teşvikler hakkında yaptığı açıklamada, Başbakan Binalı Yıldırım’ın AKP TBMM grup toplantısında yeni KHK'da “istihdam teşvikleri”nden söz ettiğini hatırlattı.

Başbakanın 2 milyon kişilik yeni istihdam hedefinden söz ettiğini ve bu kişilerin bir yıl boyunca vergi ve sigorta primini karşılanacağını anlattığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Başbakana tane tane anlatmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"12 milyar liraya el koyuyorsunuz"

" Söz ettiğiniz teşvikleri devlet ve hükümet olarak siz karşılamıyorsunuz. İşçilerin ve işsizlerin parasına onlara sormadan el koyuyorsunuz ve işverenlere teşvik olarak aktarıyorsunuz. Sözünü ettiğiniz TOBB tarafından sağlanacağı iddia edilen yeni istihdamın kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu'dur. İşsizlik Sigortası Fonu hükümetin ve devletin parası değildir. O fondaki paralar işçilerin ve işsizlerin parasıdır. Milletin parasıdır. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını amaç dışı kullanıyorsunuz. 12 milyarlık katkıyı siz sağlamıyorsunuz. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçilere, işsizlere sormadan, sendikalara sormadan 12 milyar liraya el koyuyorsunuz. Kurulduğu 2002 yılından bu yana işsizlere sadece 14.3 milyar lira ödeme yapan İşsizlik Sigortası Fonundan bir çırpıda 12 milyar liraya el koyacaksınız. Sizin ‘helali hoş olsun’ demeye hakkınız yok. İşsizlik Sigortası Fonu İşsizin parasını alıp işverenlere vermek ne helaldir ne de hoş! İşçilerin parasını helal etmiyoruz.”

"İşsizlik Sigortası Fonu'ndan elinizi çekin"

Çerkezoğlu, 4447 sayılı yasaya göre İşsizlik Sigortası Fonu’nun bütçe kapsamı dışında olduğunu vurgulayarak hükümetin bütçeden yapması gereken harcamaları fonun amacına aykırı biçimde fondan yaptığına işaret etti. Çerkez oğlu, “İşsizlik Sigortası Fonu'ndan elinizi çekin” dediği açıklamasında şu görüşleri savundu:

"Böyle yöntemlerle istihdam artmaz"

“Fon'dan daha önce hükümet tarafından el konulan kaynaklar iade edilsin. İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynakları sermayeye aktarınca istihdamın artmayacağını da Başbakana tane tane anlatmak istiyoruz: "Bu yöntemlerle istihdam artmaz. İstihdam artışı için yatırımların artması gerekir. Bu teşviklerle işsizlik sorununun çözülmediği ortadadır. "Türkiye'de mevcut durumda sağlanan istihdam teşvikleri işsizliği çözdü mü? Tersine teşviklerin arttığı dönemlerde işsizlik de arttı. Pek çok küçük işletmede fiilen çalışmadan eş, dost, akraba işe alınmış gibi gösterilir. Türkiye en yüksek çalışmalarına sahip ülke "Yatırımların artması için de siyasal ve ekonomik istikrar gerekir. Hükümetin öncelikle yapması gereken güven ve istikrar sağlayacak bir demokratik ortam tesis etmektir.  "İstihdamı artırmak için en güvenli ve gerçekçi yollardan biri çalışma saatlerinin kısaltılmasıdır. Türkiye AB ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek çalışma saatlerine sahip ülkelerden biridir. Çalışma saatlerinin düşürülmesiyle daha çok insana iş sağlanabilir. "Tek başına istihdam artışı önemli değildir. İstihdamın, işin 'insana uygun' olması gerekir. Kısaca sağlanan iş güvenceli ve güvenli olmalı, işçiler sendikalı ve toplu iş sözleşmeli olabilmelidir.”  Kaynak: Cumhuriyet.com.tr