Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, 2015 yılının Kasım ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.

Parasal olmayan altın kaleminde, Kasım 2015'te 131 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 141 milyon dolar net ihracat kaydedildi. Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara geriledi.
Birincil gelir dengesi açığı, Kasım 2015 ayına göre 176 milyon dolar azalarak 476 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 693 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 814 milyon dolar net satım yaptıkları görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 500 milyon dolar tutarında net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 784 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 1.224 milyon dolar tutarında net artış kaydedildi.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanım gerçekleştirildi. Resmi rezervler 788 milyon dolar azaldı.

 İHRACAT VE İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSLERİ GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 6.2 ve gıda, içecek ve tütün hariç ‘imalat sanayi'nde yüzde 1.4 azalırken, yakıt hariç ‘ham maddeler'de yüzde 4.7 ve 'yakıtlar'da yüzde 5.7 arttı. 


İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3.3  AZALDI  

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 2.5, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 1, 'yakıtlar'da yüzde 13.9 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 1.4 azaldı. 

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10.1 ARTTI 

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 6.5, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 29.1 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 7.7 artarken, 'yakıtlar'da yüzde 36.4 azaldı. 

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9.6 ARTTI 
İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 'gıda, içecek ve tütün'de yüzde 9.6, yakıt hariç 'ham maddeler'de yüzde 12, 'yakıtlar'da yüzde 6.6 ve gıda, içecek ve tütün hariç 'imalat sanayi'nde yüzde 8.2 arttı. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.8 ARTTI    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 136.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0.8 artarak, 2016 Kasım ayında 138.1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 134.6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6.5 artarak, 2016 Kasım ayında 143.4 oldu. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2.4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 131.8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2.4 azalarak, 2016 Kasım ayında 128.7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 121.1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7.4 artarak, 2016 Kasım ayında 130.1 oldu. 

DIŞ TİCARET HADDİ 2016 YILI KASIM AYINDA 110.9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Kasım ayında 107.9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Kasım ayında 110.9 oldu.

 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr