İnsanlar, sonsuza kadar süreceğini düşünerek evlenirler fakat zaman geçtikçe eşler arasında ki anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkar ve söz konusu evlilik birliği, boşanma ile yasal olarak son bulur.

Pandemi döneminde uzun süre evde kalan eşlerin arasındaki uyuşmazlıklar ve problemler daha da gün yüzüne çıkmış olup normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adana’da bulunan hukuk büromuza  boşanma davası için başvuran eşlerin sayısı da artış göstermiştir.

Peki boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davasının nasıl açılacağı tamamen taraflara bağlı olup eğer eşler kendi aralarında nafaka, tazminat, velayet, eşya alacağı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunlarda anlaşmışlarsa Anlaşmalı Boşanma Davası, eğer bu konularda anlaşmaya varılamamışsa Çekişmeli Boşanma Davası tercih edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecini kısa sürede sonuçlandıran bir dava türü olup günümüzde  yaygın olan bir boşanma davası türüdür. Bunun için öncelikle evlilik birliğini anlaşarak bitirme  iradesinde olan tarafların iradelerini ve anlaştıkları konuları gösteren anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları ve tarafların imzaları ile birlikte protokolü  mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin karşılıklı şekilde boşanma ve yukarıda da belirttiğimiz gibi boşanmanın eki niteliğindeki hususlarda anlaşarak ortaya koydukları iradenin yazılı bir şekilde düzenlenmiş hali olup her ne kadar eşler tarafından hazırlanmış  bir protokol dahi olsa mahkeme tarafından boşanma kararı verilebilmesi için, tarafların hakim huzurunda bizzat iradelerini açıklamaları gerekir.

4721 sayılı Medeni Kanuna göre Anlaşmalı Boşanma Davası açılması için bazı şartlar aranmaktadır;

 • Eşlerin  en az 1 yıl evli kalması gerekmektedir.
 • Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması veya bir eş tarafından açılan boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması gerekmektedir.
 • Eşlerin boşanma iradelerini hakim huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Hakim, boşanmanın mali sonuçları olan maddi-manevi tazminat, nafaka, mal rejimi, eşya paylaşımı ile müşterek çocukların durumu olan velayet, çocuk ile şahsi ilişki ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma ise, tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda anlaşamamaları durumunda tercih edilen bir dava türü olup genel ya da özel(mutlak) boşanma nedenleri olmak üzere iki sebebe dayanılarak açılabilmektedir:

Özel boşanma nedenleri:

Özel boşanma nedeni TMK’da  sıralanmıştır.

 • Aldatma(Zina) (TMK md.161),
 • Hayata kast, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunmak (TMK md.162),
 • Küçük düşürücü bir suç işlemek(TMK md.163),
 • Haysiyetsiz bir hayat sürmek(TMK md.163),
 • Haksız bir şekilde ortak konutu terk etmek(TMK md.164),
 • Eşlerden birinin akıl hastası olması neticesinde diğer eş için ortak hayatın çekilmez hâle gelmesi(TMK md. 165).

Genel boşanma nedenleri:

Yukarıda sıraladığımız özel boşanma nedenlerine girmeyen tüm nedenleri kapsamakla birlikte genel boşanma nedenleri sayısızdır.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir(TMK md.166/1).

 • Yargıtay kararlarına göre ; sadakatsiz davranışlarda bulunmak, aşırı kıskançlık, eşe karşı ekonomik şiddet, küçük düşürücü sözler söylemek, ev işlerini yapmamak, eşin hastalığında yanında olmamak, fiziksel şiddet, hakaret etmek, eşini sevmediğini veya boşanmak istediğini söylemek, agresif ve saygısız davranışlar, eşe iftira atma, aile sırlarının üçüncü kişilere anlatılması, aşırı alkol kullanmak ve daha birçok neden, genel boşanma nedeni olarak sıralanabilir.

Çekişmeli boşanma davasında şartları oluştuğu takdirde eşler maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka talep edilebilir.

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.(TMK md.174)

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK md. 175)

Görüldüğü üzere boşanma davaları, maddi ve manevi sonuçlarını çok iyi değerlendirerek hareket edilmesi gereken bir süreçtir. 12.10.2022

AV.FATMA ER

İş bu “Boşanma Davaları ” adlı makale Adana Barosuna kayıtlı Avukat Fatma ER tarafından https://www.adaletbiz.com/ sitesinde yayınlanmak üzere 12.10.2022 tarihinde kaleme alınmıştır. Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.