Sev­gi­li okur­la­rım, sa­nı­rım si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir.
Baş­ba­kan Er­do­ğan mey­dan­lar­da ha­la “Bi­zim al­ter­na­ti­fi­miz yok” di­yor.
Pek de hak­sız sa­yıl­maz!
İn­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rıy­la, Mec­li­s’­e ge­len fez­le­ke­ler­de­ki id­di­ala­ra gö­re yol­suz­luk­ta al­ter­na­tif­le­ri yok!
Rüş­vet­te ke­za!
Bak­sa­nı­za… Pa­ra­la­rı sı­fır­la­dık­tan son­ra ev­de ka­lan 30 mil­yon Eu­ro ile dün­ya yol­suz­luk ve rüş­vet re­ko­ru­nu açık ara kır­dı­lar, ölüm­süz bir re­ko­run sa­hi­bi ol­du­lar!
Zu­lüm de­se­niz, ora­da da ra­kip­siz­ler!
Ana­ya­sa­yı çiğ­ne­me, yar­gı­yı yü­rüt­me­nin em­ri­ne ver­me, yar­gı ka­rar­la­rı­na gü­ven­siz­lik ya­rat­ma ve ana­ya­sal öz­gür­lük­le­ri­ni kul­la­nan­la­rı po­lis şid­de­tiy­le ezip öl­dür­me ko­nu­la­rın­da da ger­çek­ten al­ter­na­tif­siz­ler!
Ken­di­le­ri­ne oy ver­me­yen­le­ri öte­ki­leş­tir­mek, kin ve nef­ret to­hum­la­rı ek­mek, top­lu­mun bir ke­si­mi­ni di­ğe­ri­ne düş­man et­mek, en ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı alan­lar!
Ya­ni bu uy­gu­la­ma­lar­da hiç­bir si­ya­si par­ti, AK­P’­ye al­ter­na­tif ola­maz!

* * *

Ön­ce­ki ak­şam Halk TV’­den Şa­ban Se­vin­ç’­in Ba­sın Ko­ri­do­ru prog­ra­mı­na ko­nuk olan es­ki Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­na­y’­ı din­li­yo­rum.
Bir sü­re ön­ce AK­P’­den is­ti­fa eden Gü­nay, “Si­ya­set­te ser­vet sa­hi­bi olun­maz, şan ve şöh­ret sa­hi­bi olu­nur” di­yor.
AK­P’­den mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­ten son­ra mal var­lı­ğı­nın art­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne azal­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Gü­na­y’­ın ko­nuş­ma­sı ba­na, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan çok ön­ce, uçak­ta te­sa­dü­fen yan ya­na otur­du­ğum, ba­kan­lı­ğı sı­ra­sın­da bü­yük iha­le­ler yap­mış es­ki bir si­ya­set­çi­nin söz­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. Bir ke­nar­da bi­ri­ki­mi ol­ma­dı­ğı için şim­di­ler­de ha­ya­tı­nı avu­kat­lık­la ka­za­nan bir za­man­la­rın ün­lü si­ya­set­çi­si şun­la­rı söy­le­miş­ti:
Si­ya­set­te zen­gin­le­şen ba­bam bi­le ol­sa bi­lin ki hır­sız­dır!

* * *

Evin­den pa­ra yı­ğın­la­rı çı­kan Baş­ba­kan da kalk­mış “Bi­zim al­ter­na­ti­fi­miz yok” di­yor.
Çok hak­lı de­ğil mi?
Sa­de­ce Tür­ki­ye­’de de­ğil, dün­ya­da al­ter­na­ti­fi yok!


Sözcü Gazetesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.