Seçen, yargılamada hukuki engeller çıktığı için duruşma savcısı Hüseyin Kaplan’ın CMK 19-1 maddesi gereğince davanın nakli konusunda kanaatte bulunmak amacıyla dosyayı istediğini kaydetti. Mahkemenin de dosyayı savcı Kaplan’a gönderilmesine karar verdiğini ifade eden Seçen, savcılığın incelemesinin ardından, davanın başka bir mahkemeye nakledilip nakledilmemesi yönünde görüş bildireceğini açıkladı. Davanın nakli konusundaki kararı mahkemenin vereceğini kaydeden Seçen, davanın gönderilmesine karar verilmesi durumunda Yargıtay’a gideceğini ve Yargıtay’ın başka bir mahkemeye vereceğini belirtti.


cihan