Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Denetleme Komisyonu (İDK), yargı kararıyla iptal edilen İzmir Demir Çelik AŞ’nin (İZDEMİR) termik santral projesiyle ilgili ÇED raporunun yenisini, 1 günde kabul etti. Menemen, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir’in kuzeyini olumsuz etkileyecek santralla ilgili İzmir 2. İdare Mahkemesi, geçen ay iptal kararı vermişti. Yasa gereği 30 gün içinde santralın kapatılması gerekirken; yeni bir ÇED süreci başlatılmıştı.

10 günlük süre vardı...

Üstelik bu kez halkın katılımı toplantısı yapmayan bakanlık, 6 Mart’ta Ankara’da İDK’yi topladı. Toplantıda, Ege Çevre ve Kültür Platformu avukatı Arif Ali Cangı, Ekoloji Kolektifi Derneği avukatı Hülya Yıldırım’la yörede yaşayan davacı yurttaşlar adına Bahadır Doğutürk sözlü sunum yaparak, hukuksuz ÇED sürecinin durdurulmasını istediler. Ancak ÇED yönetmeliği gereği 10 gün içinde inceleme ve değerlendirme yaparak kararını açıklaması beklenen komisyon, 1 gün sonra ÇED raporunun onaylandığını bildirdi.

Herkes şaşkın

Sonucu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Cangı, “İnceleme ve değerlendirmeleri yapmadan o anda olumlu görüş bildirerek görevlerini yerine getirmemişlerdir. ÇED raporu öncelikle bu yüzden hukuken sakattır” dedi. İDK kararına itiraz edildi.

2 yıldır faaliyette

İZDEMİR, yasal süreci beklemeden 2 yıl önce santralı çalıştırmaya başlamıştı. İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının ardından santralın yasa gereği durdurulması beklenirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 2009/7 sayılı genelgeye dayanarak yeni ÇED süreci başlattı. Söz konusu genelgeyle şirketler, iptal edilen ya da yürütmesi durdurulan ÇED raporlarında küçük değişiklikler yaparak, yeniden onaya başvurabiliyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr