Bu kararın ardından FBE resmi internet sitesinde “İstanbul Barosu ile ilgili Sonuç Bildirgesi” başlığı altında tek maddelik bir karar metni yayımlanmıştır. Yayımlanan metin şu şekildedir:

“Avrupa Barolar Federasyonu, İstanbul Barosu’nun, savunmayı savunduğu için hapis cezası tehdidine bağlı olarak karşı karşıya kaldığı doğrudan saldırıya karşı derin endişesini belirtmekte ve İstanbul Barosu’nu desteklemektedir."

Kararın original metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.fbe.org/resolutions/resolution-relative-au-barreau-d-art1115.html?lang=en

İstanbul Barosu