Bir yerel mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun, boşanmada verilen yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu sonuçlandıran Yüksek Mahkeme'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğine dikkat çekildi.
İtiraz konusu ''süresiz olarak'' ibaresinin, alacaklının her zaman, ölünceye kadar yoksulluk nafakası alacağı anlamına gelmediğine işaret edilen kararda, bu ibarenin kanuna, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek eşin diğer eş tarafından, şartları bulunduğu sürece ekonomik yönden desteklenmesi ve asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanması amacıyla konulduğu belirtildi.

Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğindeki yoksulluk nafakasının özünde, ahlaki değerler ve sosyal dayanışma düşüncesinin yer aldığı vurgulanan kararda, yoksulluk nafakasının amacının, nafaka alacaklısını zenginleştirmek olmadığı belirtildi.

Yoksulluk nafakasıyla, boşanma sonucunda yoksulluk içine düşen eşin asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanmasının amaçlandığı ifade edilen kararda, ''Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olmasının yanı sıra, nafaka talep edilen eşin de nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması gerekmektedir'' ifadesine yer verildi.

İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesinin öngörüldüğü kaydedilen kararda, ''Bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur'' ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle söz konusu kuralı Anayasa'ya aykırı bulmayarak iptal istemini reddetti.

Suça itilen çocuklar
Anayasa Mahkemesi, toplumda ''suça itilen çocuklar'' olarak bilinen, terör ve diğer toplumsal olaylara karışan 18 yaşını doldurmayan çocuklar için cezaların artırılmasıyla ilgili yasa hükmünün uygulanmamasını öngören kuralın iptal istemini de reddetti.

Yüksek Mahkeme, yerel bir mahkemenin başvurusu üzerine aldığı kararda, söz konusu yasa hükmünün anayasanın eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olmadığına hükmetti.

sabah