Aldatan eşin partnerinin tazminat sorumluluğu  konusunda   içtihat kargaşası devam ediyor.  Son yayınlanan genel kurul kararına göre  partner manevi tazminatla sorumlu tutulmuştu. 4.Hukuk dairesi ise tam aksi yönde kararlar vermeye devam ediyor.  İçtihat farkılıkların oluşması üzerine    Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE ve içtihadı birleştirme raportörü olarak da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur GENÇCAN'ın görevlendirilmesine karar verdi.