Akdeniz Ülkeleri Barolar Birliği (UOAM),  Türkiye'de İstanbul Barosu'na karşı yapılan ciddi savunma hakkı ihlalleri olduğunu görmüştür.

 

Bu bağlamda UOAM;


- Avukatlığın özerk yapısının ve bağımsızlığının, ülkelerin demokrasi ve medeniyet seviyelerinin göstergesi olduğunu ve bu anlamda temel bir değer teşkil ettiğini,
-Avukatlık mesleğinin kurumsal temsilcisi olan İstanbul Barosu'nun, avukatların özerkliği ve bağımsızlığı ile vatandaşların haklarının savunulması için vazgeçilmez bir siper olduğunu,
-Avukatlık değerlerine ve ilkelerine karşı herhangi bir saldırının vatandaşların haklarının korunmasına kabul edilemez bir saldırı olacağını ve temel insan haklarını ihlal edeceğini göz

önünde bulundurarak,

İstanbul Barosu avukatları ile tam bir dayanışma içinde olduklarını,

Büyük bir medeniyet ve kültüre sahip bir ülkede hakların savunulmasına ve İstanbul Barosu’nun demokrasi adına verdiği mücadelede gözettiği ilkelere olan yakınlıklarını ifade ederek,


Temel özgürlüklere ve savunma hakkına saldırıları kınayarak ve bu yasadışı davranışlara son verilmesi yönünde çağrıda bulunarak,


UOAM'ın atılacak her adımda İstanbul Barosu ile tam bir işbirliği içinde olacağını bildirir ve Avrupa Birliği yetkililerini, Akdeniz Bölgesi'ndeki ülkelerin hükümetlerini ve uluslararası savunma örgütlerini İstanbul Barosu avukatlarının mücadelesinde onlar ile işbirliği içinde olduklarını ifade etmeye ve ciddi savunma hakkı ihlalleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye davet eder.

 

Orijinal metin için lütfen tıklayınız.