Dava Konusu Kural

Dava konusu kuralda, adli görüşme odalarında yapılan tüm iş ve işlemlerin görüşme yapılan kişinin örselenmesini engelleyecek şekilde ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirileceği, çocuklarla ilgili iş ve işlemlerde çocuğun yüksek yararı ilkesinin dikkate alınacağı öngörülmüştür.

Başvuru Gerekçesi

Dava dilekçesinde özetle; temel hak ve özgürlüklerin münhasıran kanunla düzenlenmesi gerekirken bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) ile düzenleme yapıldığı belirtilmiş, ayrıca kanunda düzenlenmiş bir konuyla ilgili CBK ile düzenleme yapılamayacağı ifade edilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Dava konusu kural, adli görüşme odalarında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde izlenecek usule ilişkin düzenleme içermektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. maddesine göre adli görüşme odalarında gerçekleştirilecek iş ve işlemler, şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ceza yargılaması sürecindeki ifade ve beyanlarının alınmasına ilişkindir. Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını ve bu sürece katılan kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, dolayısıyla yargılama usulüne ilişkin bir düzenleme içeren kuralın konusu itibarıyla yürütme yetkisine ilişkin olmadığı açıktır. Anayasa’da CBK ile düzenleme yapılabilecek konular yürütme yetkisine ilişkin hususlarla sınırlandırılmış olup yürütme yetkisi dışında kalan bir konuyla ilgili olarak CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

AYM'den Sivas katliamı kararı AYM'den Sivas katliamı kararı

https://www.anayasa.gov.tr/