6352 sayılı yasa ile yasalaşan 3. Yargı Paketi ile kapalı cezaevlerinden açıkcezaevine geçiş koşulları yumuşatıldı.
Yasanın 3/2. maddesine göre kasıtla işlenen suçlarda toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar, taksirli suçlarda toplam 5 yıl veya daha az cezaya mahkum olanlar, adli para cezasından ötürü cezaevlerinde bulunanlar cezalarını açıkcezaevlerinde çekeceklerdir.
İSTİSNA
Terör suçlarından ve örgütlü suçlardan mahkum olanlar ile cinsel dokunalmazlığa karşı işlenen suçlardan mahküm olanlar cezalarının tutarına bakılmaksızın cezalarını kapalı cezaevlerinde çekeceklerdir.
Bu duruma göre:
Terör suçundan mahkum olanlar ile örgüt faaliyetlerinden ve cinsel dokunalmızlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar cezalarının toplam tutarı ne kadar olursa olsun bu düzenlemeden yararlanamayacaklardır.
Bu istisna dışında kalan ve kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az cezaya mahkum olanlar ve adli para cezası hapse çevrilenler 31//12/2017 tarihine kadar cezalarını doğrudan açıkcezaevlerinde çekeceklerdir.