Türkiye’de 7 milyon 210 bin çocuk maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) raporuna göre bu durum, 0-15 yaş aralığında 20 milyon çocuğun bulunduğu Türkiye’de her üç çocuktan birinin yoksul olması demek. AB’nin yoksunluk ölçütüne göre kira ve faturaların ödenmesi, evin ısınma ihtiyacının yeterince karşılanması, beklenmeyen harcamaların karşılanması, her iki günde bir et, balık ya da protein eşdeğer gıdalarının tüketilmesi, evden uzakta bir haftalık tatil masrafının karşılanması, bir arabaya, bir çamaşır makinesine, bir renkli televizyona ve bir telefona sahip olunması olarak belirlenen dokuz kriterden dördünü yerine getiremeyen hanelerde yaşayan bireyler şiddetli maddi yoksunluk içerisinde kabul ediliyor.

Veriler, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında Bulgaristan’ın ardından şiddetli maddi yoksunluğun en yoğun yaşandığı ikinci ülke olduğunu gösteriyor. Bulgaristan’da düşüş, Türkiye’de ise artış gözleniyor. Türkiye bu açıdan hâlâ kişi başına düşen gelir açısından geriden gelen Romanya, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerdeki oranları yakalayamadı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise, şiddetli çocuk yoksunluğunun bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermesi. Maddi yoksunluk içindeki çocukların yarısından fazlası Akdeniz, Orta Doğu, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Çocuk yoksulluğunun Türkiye’nin doğusunda daha şiddetli hissedilen bir sorun olduğu bir kez daha göze çarpıyor.

 

Türkiye Avrupa ikincisi oldu

Türkiye çocuk yoksunluğunda yüzde 36.4 ile Bulgaristan’dan sonra ikinci. Yunanistan’da şiddetli maddi çocuk yoksunluğu yüzde 25.5. Almanya, Danimarka ve Fransa’da yüzde 4-5 civarında. İsveç’te yüzde 0.8 ile yok denecek kadar az.

Yüzde 40'ı protein alamıyor

Çocukların yüzde 75.8’i bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşıyor. Yüzde 40’ı iki günde bir et, tavuk, balık gibi protein içeren gıdalarla beslenemiyor. Yüzde 47.5’i son 12 ay içinde ev kirasını, faturalarını ödeyemeyen hanelerde yaşıyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr