CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, ÖSYM tarafından son dönemde yapılan sınavlarda uygulamaya konuşan ve yüzlerce öğrenciyi mağdur eden ‘‘Sınavlardan 15 dakika önce sınav yerinde bulunma’’ kuralının Anayasa ihlali olduğunu söyledi.

CHP'li Akın'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

ÖSYM tarafından ilk kez YGS’de uygulamaya konulan ‘‘Sınavlardan 15 dakika önce sınav yerinde bulunma’’ kuralı, YGS’den bu yana ÖSYM’nin yaptığı her sınava uygulanmış ve öğrencilerimiz sınav süresinden önce sınav yerinde bulunmalarına rağmen sınavlara alınmamıştır.

BU YAPTIRIM ANAYASA’YA AYKIRIDIR

Anayasa’nın 42. maddesine göre ‘‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’’. Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan eğitim hakkı aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. ÖSYM tarafından uygulanan bu kural ile sınav saatinden önce sınav yerine gelmiş olan fakat 15 dakika kuralına takılan öğrencilerimiz sınava alınmayarak anayasal güvence altına alınmış olan bu hakları ihlal edilmiştir. Bir yıl boyunca emek harcayan yavrularımızı ve aileleri mağdur edilmiştir. Bu karar ÖSYM’nin sloganı olan ‘‘emeğiniz emanetimiz’’ ile taban tabana zıttır. ÖSYM öğrencilerin emeklerinin emanetçisi olamamıştır.

KAMU DENETÇİLİ KURUMU’NUN KARARI YOK SAYILMIŞTIR

Kuralla ilgili mağdur öğrenciler anayasal bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunmuş, Kamu Denetçisi Şeref Malkoç konuyla ilgili olarak ÖSYM’ye kuralın gözden geçirilmesi önerisinde bulunmuştur.

KDK’nın raporuna göre ÖSYM’nin bu kuralı, gereklilik ve orantılılık unsurlarını sağlamamaktadır. Getirilen bu yaptırımla eğitim hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olmadığı, dolayısıyla bu yaptırımın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

ÖSYM SINAVLARINI ÇAĞDAŞ BİLİM VE EĞİTİM ESASLARINA DAYANDIRMALIDIR

Kamuoyunun ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun eleştirel açıklamalarına rağmen ÖSYM bu kuralı uygulamaya ısrarla devam etmedir. ÖSYM’nin görevi öğrencilere en uygun şartları sağlayarak, güvenli bir şekilde sınavların tamamlamasını sağmaktır. Yine anayasanın ilgili maddesinde eğitimin çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayanması gerektiği belirtilmiştir. ÖSYM sınavları bu standartlara uygun olarak yapması gerekirken her sınav sonrası bir tartışma ile gündeme gelmektedir. Öğrenim hayatları sınavlarla geçen öğrencilerimizi bir de bu tip ağır yaptırımlarla maruz bırakmayın. Derhal bu uygulamayı ölçülü ve anayasaya uygun bir hale getirin!

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr