12 Mayıs 2015 Salı 15:51
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/7848

Karar Numarası: 2014/10329

Karar Tarihi: 09.12.2014

REDDİ HAKİM İSTEMİ

REDDİ HÂKİM İSTEMİNİN DAVANIN TARAFLARINA İLİŞKİN OLARAK BULUNMASI GEREKTİĞİ

RET SEBEBİNİN VEKİLDEN KAYNAKLANMASI

ÖZETİ: Reddi hakim istemi davanın taraflarına ilişkindir. Vekil davanın tarafı değildir, vekil edeni adına ve hesabına olarak davada hareket eder.  Davalı vekilinin kendisinden kaynaklanan nedenler reddi hakim sebebi olarak kabul edilemeyeceğinden davalı asil aleyhine disiplin para cezasına hükmedilemeyeceği gözetilmelidir.

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından 06.06.2014 tarihli dilekçe ile özetle "...beyanlarının duruşma zaptına eksik yazıldığı, dinlenen tanığa sorulmasını istedikleri hususların dikkate alınmadığı halde ara kararına geçildiğinden itiraz ettikleri ve beyanlarının zapta yazıldıktan sonra ara karara geçilmesini istedikleri halde, hâkim tarafından aleyhlerine tutanak tutularak suç duyurusunda bulunulduğundan, hâkimin tarafsızlığından şüphe duyulduğu...” gerekçesiyle reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Reddedilen Hâkim Tülay'ın, talebin reddinin gerektiği yönündeki görüşü üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ve ret talebinde bulunan tarafın HMK 42/4. maddesi uyarınca 1500.- TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İncelenen dosya kapsamına göre, davalı vekili tarafından aleyhine düzenlenen 03.06.2014 tarihli tutanak tutulması ve hakkında suç duyurusunda bulunulması nedeniyle reddi hâkim isteminde bulunduğu, ret nedeni olarak ileri sürülen hususun davalı vekilinin kendisinden kaynaklandığı, vekilin, vekaletnamede belirlenen yetkiler çerçevesinde, vekil edeni adına ve hesabına olarak davada hareket ettiği, davanın tarafı olmadığı, reddi hâkim isteminin davanın taraflarına ilişkin olarak bulunması gerektiği nazara alınarak istemin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Merci tarafından, davalı aleyhine HMK 42/4. maddesi uyarınca disiplin para cezasına hükmedilmiş ise de, ret sebebinin vekilden kaynaklanması, davalı asil yönünden ret nedeni bulunmadığından, talebinin esasının incelenemeyeceğine göre davalı aleyhine disiplin para cezasına hükmedilmesi doğru görülmediğinden, merci kararının disiplin para cezasına ilişkin olarak bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının disiplin para cezasına yönelik olarak (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde iadesine 09.12.2014 günü oy birliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 12.05.2015 15:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol