07 Mayıs 2015 Perşembe 09:04
Yargıtay Ceza Dairesi Kararı
 T.C.

YARGITAY

 Yedinci Ceza Dairesi

 

E: 2013/22926

K:2015/11356

T: 13.01.2015

 

·                  Kaçakçılık

·                  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

·                  Cezanın Ertelenmesi

 Özet:     Adli sicil kaydında kasıtlı suçtan mahkumiyet sayılmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan sanığın, savunmasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ettiği ve dosyada zararın bulunduğunu belirten bir belge bulunmadığı nazara alınarak kamu zararının tespit edilip sanığa bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde CMK.nın 231/9. maddesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

 

Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmadığı belirtilerek, verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi isabetsizdir.

 (4733 s. TAPDKK m. 8/4)

 (5237 s. TCK m. 51)

 (5271 s. CMK m. 231)

 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

 1- Sanığın adli sicil kaydında bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kasıtlı suçtan mahkumiyet sayılamayacağı dikkate alındığında, CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine objektif koşullar bakımından engel hali bulunmayan sanığın savunmasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği ve dosya içerisinde KEMTV ya da kamu zararını belirten bir belge de bulunmadığı nazara alınarak, kamu zararının tespit edilip sanığa bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanununun 231/9 fıkrası da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, "sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması gözönüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığından" demek suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

 

2-   Sanığın adli sicil kaydında bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kasıtlı suçtan mahkûmiyet sayılamayacağı gözetilerek, kasıtlı suçtan başka da bir mahkûmiyeti bulunmayan sanık hakkında "... sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olması gözönüne alınarak suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği ve sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde kanaat oluşmadığından" demek suretiyle hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

 

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 13.01.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Son Güncelleme: 07.05.2015 09:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol