10 Mart 2014 Pazartesi 17:50
Güncel Yargıtay Kararları

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

Özet: Şikayetçi olmasını haklı gösterecek maddi vaka ve kanıtlar bulunan sanığın suç yükleme kastı taşımayan eyleminin Anayasal şikayet ve savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Cebir ve tehdit kullanarak görevli jandarma askerlerine direndikten sonra, götürüldüğü karakolun nezarethanesinde bulunduğu sırada gelen karakol komutanını tehdit eden sanığın eylemi ayrı bir suç oluşturmayıp görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsuru niteliğinde değerlendirilmelidir.
Görevliye hakaret suçundan hüküm kurulurken belirlenen cezanın, önce katılan ve şikayetçilere tek fiille hakaret nedeniyle TCK’nın 43/2. madde ve fıkrası ve daha sonra da değişik zamanlarda gerçekleşen eylem nedeniyle anılan maddenin 1. fıkrası uyarınca yine ilk artırımın yapıldığı ceza üzerinden artırılması gerektiği gözetilmelidir.
Jandarma karakolunun nezarethanesi, izin almadan girilemeyen ve herkese açık olmayan bir yer olması nedeniyle aleniyet öğesi gerçekleşmez.DEVAMI....

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması

Özet: Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Tapu kaydında, taşınmaz üzerinde aile konutu şerhi bulunmadığından, davalı Kooperatif Başkanlığı 'nın kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükü davacıya düşer. Davacı, davalının kötüniyetli olduğunu gösteren bir delil getirememiş olup, taşınmaz davalı koca adına tescil edilmiş ve ipotek işlemi de aynı tarihte yapılmıştır. Taşınmazın satın alındığı gün, aile konutu olduğundan bahsedilemeyeceği gibi, ipotek senedinde davalı kocanın adresi ve eşlerin nüfus kayıtlarında görünen yerleşim yerleri de dava konusu taşınmazdan farklı olduğundan, ipoteğin kaldırılmasına ilişkin talep reddedilmelidir.DEVAMI..

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Pay

Özet:    Muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemekte ancak, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmaya yönelik esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.
Miras bırakanın mal varlığım, o tarihte mevcut olan mirasçıları arasında paylaştırması, miras bırakanın gerçek amacının mirasçılardan mal kaçırması olarak değerlendirilemez.
Tanık beyanlarıyla, miras bırakan tarafından davalıya yapılan satışın, gerçek satış olduğunun doğrulandığı mahkemece gözetilmelidir.. DEVAMI..

Erteli Cezanın Aynen İnfazı

Özet: Sanıklara verilen kısa süreli hapis cezalarının, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma tedbiri kapsamında, “mağdurun rızası hilafına yanına 5 metreden fazla yaklaşmama ve işlettiği tuvaleti ücretsiz olarak kullanmaktan men ” seçenek yaptırımlarına çevrilmesi halinde infazın denetlenmesinin mümkün olmayacağı, eylemin yaptırımsa kalması sonucunu doğuracağı ve suç işlemeye yönelten sosyal, psikolojik veya çevresel etkenlerle sanıklar arasındaki bağı ortadan kaldırarak sanıkların, yeniden suç işlemesini önlemeye yönelik kanuni amacın gerçekleşmeyeceği gözetilmelidir.

Daha önce verilmiş erteli cezanın aynen infazına karar verme yetkisi erteleme hükmünü veren mahkemeye ait olup, ilgili mahkemeye bildirimde bulunulmasıyla yetinilmelidir. DEVAMI...


Basit Yaralama

Özet:    5237 sayılı  TCK’nın 21/2 maddesine göre olasıkasttan yapılacak indirimin aynı Yasanın 86/2 maddesi uyarınca basit yaralama suçundan temel ceza belirlendikten sonra olması gerektiği gözetilmelidir.DEVAMI...

Hapis Cezasının Tercihi

Özet: Seçenek olarak adli para cezası da öngörülen bir suç nedeniyle hapis cezası tercih edilerek temel ceza saptandıktan sonra hapis cezasının adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmelidir.DEVAMI...


ADALETBİZ

Son Güncelleme: 10.03.2014 18:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol