banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Rahmi
Rahmi
10 Haziran 2015 Çarşamba 12:27
Yeni parlamentonun öncelikleri ne olmalı?

Rahmi Ofluoğlu

Yeni meclisin öncelikli işi adalete güveni yeniden tesis etmek olmalı. Bilindiği gibi adalete güven %20 lere düşmüş bulunuyor. Adalet ülkemizde en az güvenilen kurum haline gelmiştir. Bunun başlıca nedeni iktidarların adalete müdahaleleri, yargıdaki yapılanmalar ve yargıdaki yetersizliklerdir.

Tarafsız, bağımsız bir yargı ve aidiyet duygusundan uzak vicdanı ile karar veren yargıçların olduğu bir adalet sistemi için yeni meclis gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı.

Muhalefetin yasalaşmaması için ortak mücadele verdiği İç Güvenlik Yasası iptal edilmeli.

İktidarların yargıya müdahalesini önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı.

Şaibeli bir biçimde kapatılan dosyalar yeniden açılmalı.,

Yargıdaki yapılanmaları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılmalı.

CMK’nın yakalama, arama, dinleme, el koyma,gözaltı ve  tutuklama ile ilgili düzenlemeleri yeniden düzenlenmeli “somut delillere dayalı makul şüphe” ilkesi bu düzenlemelerin esası olmalı.

Barolara düşen görevler

Barolar siyasi partilerin kurultayları ile  ilgilenme yerine önceliklerini meclisin yapması gereken bu yasal düzenlemelere vermeli ve bu konularda meclise destek vermelidirler, özellikle Türkiye Barolar Birliği..

 

Son Güncelleme: 10.06.2015 12:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177