banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Rahmi
Rahmi
28 Şubat 2015 Cumartesi 22:05
Sosyal medyada Yaşar Kemal'in ölümü, ne dediler?
 Bugün Deniz Gezmiş'in doğum günü, bugün edebiyatın ulu çınarı Yaşar Kemal'i kaybettik, ajanslar ilginç buldular.
Sosyal medyada Yaşar Kemal'in ölümü:

Gömülü resim için kalıcı bağlantı
Gömülü resim için kalıcı bağlantı

"Güle güle Üstat
Uğurlar ola,
Seni hiç mi hiç unutmayacağız..."

4 saat · 

Usta yazar,yürekli insan,koca çınar....Işıklar içinde yat.....
Yaşar Kemal'i yitirdik.....

Birleşik Haziran Hareketi
22 dk. · 

O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.

O iyi, o güzel insanlardan birini, bu ülkenin aydınlık insanlarının her birinde emeği olan bir büyük yazın ustasını, hayallerimize eli değmiş bir büyük yazarı, Yaşar Kemal’i kaybettik.

Kitaplarından birinde yer alan kadim bir Anadolu deyişi dün gibi aklımızda:

Halkların türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür!

Türkü söylemeye devam ediyoruz Yaşar Amca, sözümüzdeyiz!

Rahat uyu!

Güle Güle İnce Memed, Güzel Atların Yolcusu! 28 Şubat 2015 | Kategori: Duyurular • Haberler O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. O iyi, o güzel...
BİRLESİKHAZİRANHAREKETİ.ORG"Güle güle Üstat
Uğurlar ola,
Seni hiç mi hiç unutmayacağız..."


Yargıda Birlik Platformu sözcüsü Yargıtay üyesi Abbas Özden
Son Güncelleme: 28.02.2015 22:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177