24 Mart 2014 Pazartesi 12:18
ÖDENMEYEN ARAÇ TAMİR BEDELİNİN İCRA YOLUYLA TAHSİLİ, İKRAR
 Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde, davalının müvekkili olan davacıya ait işyerinde aracını tamir ettirdiğini, ancak bedelinin ödemediğini, bu bedelin tahsili amacı ile davalı aleyhine icra takibi yapıldığını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında, davacının ayıplı iş yaptığını, buna rağmen tamir bedelinin, davacının çalışanı (servis direktörü) S...'e ödendiğini, buna ilişkin belge alındığını, böylelikle de davacıya borçlarının bulunmadığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının ödeme olgusunu ispat edemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık, araç tamir bedelinden kaynaklı alacağın tahsili talebine ilişkindir.

Medeni Yasa'nın 6.maddesine göre "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." Medeni Yasa'nın bu hükmü 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası'nın 190.maddesinin l.fıkrasında bir başka biçimde yinelenmiş olup; "İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir" denilmiştir. Bu bağlamda kural olarak davanın taraflarından her biri iddiasını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 236.maddesinde (HMK.nun 188.madde de); taraflardan birinin ikrarının geçerli olduğu ve o taraf aleyhine delil teşkil edeceği belirtilmiş, ancak ikrarın tanımı yapılmamıştır. Öğretideki tanımlamalara göre ise, ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıanın doğruluğunu kabul etmesidir.

İkrardan söz edilebilmesi için, bir tarafın bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi gerekir.

Bileşik (mürekkep) ikrarda ise, bir tarafın ileri sürdüğü vakıa karşı tarafça bütünüyle kabul edilmekle; eş söyleyişle, vakıanın doğru olduğu ve bildirilen vasıfta bulunduğu kabul edilmekle birlikte, ikrara öyle bir vakıa eklenir ki, eklenen bu vakıa, ya ikrar edilen vakıanın hukuksal sonuçlarının doğmasını engeller ya da onu hükümsüz kılar. 

Bileşik ikrar, ikrara konu olan vakıa ile, ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulunup bulunmamasına göre, bağlantılı bileşik ikrar ve bağlantısız bileşik ikrar olarak ikiye ayrılır.

Bağlantılı bileşik ikrarda, ispat yükü ikrar eden tarafa aittir.

Somut olayda, davalı taraf, davacının aracını tamir ettiğini kabul etmekte, ancak davacının talep ettiği bedeli ödediğini ve borcunun bulunmadığını iddia etmektedir. Bu durumda, davalı bağlantılı bileşik ikrarda bulunmakta olup, ispat yükü davalı tarafa ait olacaktır.

Davalı, ödeme olgusunu ispat etmek için, ödemeyi davacının çalışanına yaptığını ileri sürmekte, bunu ispat etmek için de, adi yazılı belge sunmaktadır. Davacı ise, davalının ödeme yaptığnı bildirdiği S...'ün yanında çalışmadığını iddia etmektedir. Davalının dilekçesine eklediği belgelerden, ödemeyi alan S...'un belli dönemlerde davacının çalışanı olduğu anlaşılmaktadır.

Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar doğrultusunda, ödemeyi alan S...'ün, ödeme tarihinde, davacının yanında çalışıp çalışmadığı hususunun tespit edilip, çalıştığının anlaşılması karşısında; davalının ödeme belgesi olarak sunduğu adi yazılı belge, yazılı delil başlangıcı kabul edilerek, davalıdan, bu adi yazılı belgeyi destekler yan deliller sorulup, gerektiğinde de davalının dilekçesinde "yemin" deliline dayandığının da anlaşılması karşısında, ödeme olgusunu ispat için, davalıya karşı tarafa yemin teklif etme hakkının bulunduğu da hatırlatılarak, yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Kabule göre ise; mahkemece, dava konusu araca yapılan işin niteliği ve bedeli konusunda uzman bilirkişilerden rapor alınıp, bu rapor doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmadan,faturadaki bilgiler doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
Son Güncelleme: 24.03.2014 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.