Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Bylock iddianamelerinde deliller
FETÖ iddianameleri mahkemelere gelmeye devam ediyor. Bazılarının duruşma günleri belli olurken, çok az da olsa karara bağlanan dosyalar mevcut. İddianamelerin açıklanması sanık ve avukatlar tarafından merakla bekleniyordu, çünkü dosyalarda...
Bir bylock iddianamesi
İddianamede örgütün tarihçesi, kuruluşu, örgütlenmesi, amacı, hiyerarşik yapısı anlatıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı şöyle anlatılıyor: Devlet kurumlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel yapının hiyerarşik durumu...
AİHM SHER VE DİĞERLERİ / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI
5201/11 SHER VE DİĞERLERİ / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI KARARININ TÜRKÇE TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
AİHM TUTUKLAMA KRİTERLERİ
CMK madde 100 e göre tutuklama: Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve Bir tutuklama nedeninin bulunması halinde tutuklama kararı verilebilir. Tutuklama nedenleri Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı...
Venedik Komisyonu Raporu ve AİHM Akif Zihni Kararı 2
Venedik Komisyonu Raporu Sonuç Bölümünden İngilizce Alıntı · It is unclear whether the Constitutional Court will be able to review the constitutionality of the emergency decree laws in abstracto and in concreto. The Venice Commission considers that...
İstinafta sorun olacak büyük boşluk
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel ile istinaf üzerine söyleşi Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte istinaf mahkemelerinin 5 yıl ve daha az cezalara* ilişkin kararları temyiz edilemeyecek. İstinaftan sonra...
AİHM’in ret kararına Rahmi Ofluoğlu’nun yorum
NTV'nin haberi: 'AİHM, 15 Temmuz sonrası gündemine taşınan ve sayıları 3 bine yaklaşan dava başvurularıyla ilgili ilk kararını bugün açıkladı. Karar, 15 Temmuz öncesi Giresun Adliyesi'nde çalışan ve 18 Temmuz'da hakkında...
AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmesi
Anayasanın 40/2 maddesi 'Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” demektedir. KHK ile kişilerin ihracı bir devlet işlemidir, ihraç olunan da ilgili kişidir....
Anayasa Mahkemesi ihraçlar için ne karar verecek?
Bugün Taha Akyol'un 'Denetimsiz OHAL” yazısı, Prof. Ersan Şen'in 'Güncel Hukuk Tartışmaları”  yazılarını okuyunca Anayasa Mahkemesi'nin son KHK kararı ile nasıl keyfi bir hukuk düzenine imkan verildiğini çok...
AİHM, İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Tartışması
İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Tartışması AYM ve Danıştay başvurularının sonuçlanması beklenmeli? Sonuçları beklemeden başvuru yapmalı mı? KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerin yönünden etkili bir iç hukuk yolu olmadığı gerekçesi...
İdari yargıda kaos
Danıştay 5. Daire Danıştay'ın KHK ile ihraçlarda 1. derece mahkemesi olarak görevli olmadığına karar verdi. Bu konuda Danıştay'ın 2, 3, 4 ve 5 inci dairelerin birbiri ile çelişen kararları bulunmaktadır. Bilindiği gibi Trabzon,...
Bylock soruşturmalarında savunma
İstanbul 19 uncu Sulh Ceza Mahkemesinde sorgusu yapılan 20 kişinin tamamı tutuklandı. Bylock operasyonları devam ediyor.. Bylock operasyonları devam ediyor. Bylock gözaltıları yüksek oranda tutuklama ile sonuçlanıyor. 17.10.2016 günü 19. Sulh...
FETÖ/PYD Silahlı Örgütü ve deliller
FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında toplam 32 bin tutuklu mevcut. Tutukluların 6488 i asker, 7 bini polis. 72 bin kişi hakkında işlem yapılmış, bunların 32 bini tutuklanmış, 22 bin kişi adli kontrol ile serbest bırakılmış. Tutuklu ve adli...
Matrah arttırma naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz
6736 sayılı kanun VUK 359 uncu madde ile düzenlenen suçlara bir af getirmemektedir. Bir suçun belirli bir dönem için suç olmaktan çıkarılması veya bu dönemler için af çıkarılması ancak kanun ile yapılabilir. 6736 sayılı kanunda böyle...
KHK ile ihraç edilenler için iç etkili iç hukuk yolu var mı?
Rahmi Ofluoğlu Avukat KHK ile ihraç edilenler için etkili iç hukuk yolu var mı? Bu konu avukat, akademisyen, sendikalar tarafından enine boyuna tartışıldı ve ortaya farklı görüşler çıktı. Kimine göre etkili bir hukuk yolu olmadığı için...
Bireysel Başvurunun Usulu Ve İçeriği
Kamudan İhraçlar Bireysel Başvurunun Koşulları Bireysel Başvurunun Şekli, Nasıl Başvurulacağı Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başvurabilecekleri olağanüstü bir kanun yolu olarak...
İhraç Edilen Memurların Dava Hakları Konusunda Kafa Karışıklığı ve Yapılması Gerekenler
İhraç Edilen Memurların Dava Hakları Kafa karışıklığı Ne Yapmalı? Kararnamelerle ihraç edilen kamu personelinin dava hakkı olup olmadığı, dava hakkı varsa hangi mahkemede, hangi davayı açmaları gerektiği konusunda kafa karışıklığı...
Kamu Hizmetinden İhraç Edilenler Nereye, Ne kadar Sürede, Hangi Davayı Açacaklar?
KHK'ler adı üzerinde kanun hükmünde kararname olduğundan KHK'ler ile yapılan düzenlemelere karşı idari yargı yoluna gidilemez.[1] KHK'lere karşı gidilecek kanun yolu AYM' ye(Anayasa Mahkemesi) iptal davası açmaktır ancak...
FETÖ Soruşturmalarında Avukatın Rolü
Biz FETÖ soruşturmalarında şüphelileri farklı kategorilere ayırarak değerlendirmekteyiz. Şöyle: 1-Darbe hareketine katıldıkları doğrultusunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunanlar, bunlara yazılarımda kısaca darbeci demekteyim....
FETÖ Soruşturmalarında Hukuksal Sorunlar
Davalar Farklı Bir İlde mi, Tek Bir İlde mi Açılacak? FETÖ davalarının TCK'nın 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen 312 ve devamı maddelerinden açılacağını söyleyebiliriz....