Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Erdoğan ya batı ile uzlaşacak ya da yok olacak
Erdoğan ya batı ile uzlaşacak ya da yok olacak Erdoğan'ın öldürüleceği gibi iddialar, ermeni açıklaması bu ikilemi doğruluyor Bir genel af kaçınılmaz görünüyor Erdoğan'ın için iki yol var; ya hizaya gelecek ya da ağır kayıplar...
Uzun tutukluluk ve adil yargılanma aynı şey değildir.
Uzun tutukluluk ile adil yargılama farklı şeylerdir. Uzun tutukluluk varsa adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Ancak uzun tutukluluk yoksa adil yargılama var demek değildir. CMK 102. Maddede düzenlenen tutukluk süresi kovuşturma neticesinde...
SGK'lılar için yeni umut ışığı
23.5.2002 yılında SGK'lı olan kadınların 20 yılda, erkeklerin 25 yılda emekli olmaları mümkün olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin 5434 sayılı yasanın geçici 206. Maddesini iptal etmiş olması aynı tarihte SGK'lı olanlara yeni bir...
İflasın Ertelenmesinde kamu alacaklarına tanınan ayrıcalık bir çelişkidir
İflasın ertelemesinde firmalara karşı icra takibi yapıılamamakta ancak başta inşaat firmalarının hak edişleri olmak üzere bu firmaların devlete olan borçları yapılacak ödemelerden kesilmektedir, bu iflasın ertelemesi kurumu ile güddülen...
Yargıya müdahale ve yargı bağımsızlığı paradoksu
Hükümet yolsuzlukları kapatmak için yargıya müdahale ediyor diyen muhalefet kesimleri ciddi çelişki içerisindeler. Konu özel yetkili ağır cezalar ve özel yetkili savcılar Bu mahkemelerin adil yargılama yapmadığını söylüyoruz yıllardır....
AKP gericiliğine karşı ABD-Cemaat ittifakını desteklemek
İslamcı düşüncede olan Ali Bulaç Zaman Gazetesi'nde yazdığı ' Ne oluyor?” başlığını taşıyan yazıda şöyle diyor: 'Başrol Türkiye'ye verildiğinden kapsamlı restorasyonla işe başlandı: a) Küresel sermayenin yönü...
Şirket yöneticileri, SGK prim borcu ve ortakların sorumluluğu
Şirket hisselerini devreden ancak devir işlemleri tescil ve ilan edilmeyen limitet şirket ortaklarının SGK prim borçlarından sorumluluğu devam etmez. 6762 sayılı TTK'na göre limitet şirket hisse devirlerinin tescil ve ilanı kurucu değil...
6111 Sayılı Torba Yasa ve Naylon Fatura
6111 sayılı torba yasanın yürürlük tarihinde haklarında 213 sayılı V.U.K'nun 359. maddesine göre ceza davası açılanlar ve davaları devam edenler ile haklarında dava açılmayıp yasadan yararlananların durumları ceza davası açısından...
Vergi idaresi memurlarının yaptığı ödemeler tahsil zamanaşımını keser mi?
Tahsil zamanaşımı Vergi memurlarının kendi sorumluluklarından kurtulmak ve zamanaşımını kesmek için mükelleflerin hesaplarına para yatırması geçerli bir uygulama mıdır? Vergi idaresi memurlarının tahsil zaman aşımını kesmek amacıyla...
Vergi suçları ve susma hakkı
Defter ve belgeleri ibraz etmemek hangi koşullarda suç oluşturur veya suç mudur? Anayasa madde 38 'Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz” demektedir....
BALYOZ KARARI VE BİREYSEL BAŞVURU
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Balyoz davası kararıyla dikkatlerin toplandığı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kurumu; temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başvurabilecekleri olağanüstü bir kanun...
Bireysel başvuru
BİREYSEL BAŞVURU AYM-AİHM Bireysel başvuru; temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun yoludur. Bireysel başvuru kurumu, Federal Almanya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Polonya,...
Av. Hüseyin Özbek ile Sohbet
Çoğu kez cenazeler görüşemeyen eski dostları bir araya getiriyor. Avukat Yusuf Feyzioğlu'nun cenazesine TBB başkanı Av. Metin Feyzioğlu'na taziyelerimizi iletmek için gittik. Girişte 68 kuşağının ağabeyi olma unvanını gururla...
Süreçten Kürtler karlı çıktı
Hükümet Barış Sürecini Yeni Osmanlıcılık politikasının bir parçası olarak başlattı. Yeni Osmanlıcılık Suriye politikası ile sarpa sarınca hükümet Barış Sürecinden kıvırmaya başladı. Süreçten Kürtler karlı çıktı, sürecin...
Özel hastane ruhsatının haczi
Özel hastane ruhsatının ekonomik bir değeri var mıdır? Haczedilebilir mi? Özel hastane ruhsatlarının haczi mümkün mü? Haczin amacı alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Bu nedenle haczedilecek şeyin ekonomik değeri olması gerekir, ekonomik...
Özel hastanelerin kadro satışı yasaklanıyor
31/12/2013 tarihinden sonra özel hastanelerin kadro devri ve satışı yasaklanıyor. Özel Hastaneler 2013 tarihinden sonra özel hastaneler kadro devri ve satışı yapamayacaklar. 11 Temmuz 2013 tarih 28704 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Özel...
Ulusalcılık-Türkçülük ve Irkçılık
Irkçılık, mezhepçilik, kin ve şiddet Ortadoğu Coğrafyasının en büyük hastalığıdır. Suriye içsavaşını birinci sorumlusu ABD değildir. Irkçılık yapanların, kin ve intikam tohumu ekenlerin ulusalcı saflarda yeri olmaması gerekir.. Bugün...
İslam ve demokrasi
İslam ile demokrasi uyuşur mu? Başka bir deyişle İslam ve demokrasi bir arada olur mu? Bu soru özellikle son çeyrek asırda çok soruldu, çok tartışıldı.. Batılı düşünürler çoğunlukla uyuşmadığını düşünmektedirler, aksi görüşte...
Ergenekon davasının savunma stratejisi yanlıştı
Strateji yanlış olunca taktiklerde rastgele, bazen doğru, bazen yanlıştı. Ergenekon davasında siyasi savunma yapılmadı. Oysa bu davalar siyasi davalardır ve savunmalarda öncelikle siyasi olmalıydı. Türkiye'de savunma mesleğinin bu konuda...
Direnişin ortak paydası muasır medeniyet
Taksin Gezi Parkı Direnişinden siyasi hareketlerin çıkaracağı dersler vardır. Türkiye'nin işgal altında olduğu varsayımına dayalı milli mücadele stratejisi kendini gözden geçirmeli.. Taksim Gezi Direnişinin ortak paydası muasır medeniyet...