Av. Emine SANCAK
Av. Emine SANCAK
Yazarın Makaleleri
CMK KAPSAMINDA OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara istinaden başvurulacak kanun yollarını;  olağan kanun yolu ve olağanüstü kanun yolu olmak üzere 2 ayrı başlık altında düzenlemiştir. işbu kanun...
EŞLER ARASINDA YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYE DAVALARI
1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca, eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiş olup, TMK 202. Maddesi gereğince 1.1.2002 tarihinden sonra eşler arasında kurulan...
PANDEMİ DÖNEMİNDE ALINAN KARARLARIN UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ,
Bilindiği üzere, Çinin ilk olarak Wuhan eyaletinde Covid-19 vakası görüldükten sonra, COVİD-19 tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Buna istinaden, tüm ülkeler gibi Türkiye de salgının...
7542 SAYILI YASA KAPSAMINDA 30.03.2020 TARİHİNİN ÖNEMİ
7542 SAYILI YASA KAPSAMINDA 30.03.2020 TARİHİNİN ÖNEMİ 7542 sayılı yasa ile 5275 sayılı kanuna getirilen Geçici 6. Maddesi uyarınca, istisna suçlar hariç olmak üzere, 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda; denetimli serbestlik süresi...
7244 SAYILI TORBA YASA ÇERÇEVESİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YENİLİKLER
7244  SAYILI TORBA YASA ÇERÇEVESİNDE  İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YENİLİKLER ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAN, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANAMAYAN İŞÇİLER İLE İŞ SÖZLEŞMESİ 15.03.2020 TARİHİNDEN SONRA FESHEDİLEN...